Valprogram 2022-2026

Bild

Centerpartiet – En kraft för varje människa

- En hoppfull väg framåt för Skövde kommun

Vi tror att varje människa kan och vill bidra till samhällets utveckling. Ett av de viktigaste målen för Centerpartiet är at ge människor goda möjligheter att styra sina egna liv. Vi vill skapa förutsättningar för människor att utifrån sin egen drivkraft och egna beslut kunna leva det goda livet i Skövde kommun.

Stad och land är helt beroende av varandra för att kommunen ska utvecklas. För kommunens fortsatta utveckling behöver utbudet inom de offentliga och kommersiella verksamheterna följa samhällets förändringar.

Varje människa är unik med lika värde, rättigheter och skyldigheter och tillför en erfarenhet till samhällsutvecklingen.

Centerpartiet är den gröna rösten och har under årtionden arbetat för en bättre miljö- och klimatpolitik. För Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljö – och klimatomställningen utan att bromsa utveckling och ekonomi.

Det är genom ett levande näringsliv vi lägger grunden till ett välmående samhälle som ger förutsättningar för satsningar i de offentliga verksamheterna, skola, vård och omsorg. Kommunen ska möjliggöra för näringslivet att utvecklas och ska inte konkurrera med marknaden.

God vård och omsorg och ett tryggt socialt skyddsnät är grundläggande delar i det svenska välfärdssamhället. Oavsett var du och dina anhöriga bor i kommunen ska du ha tillgång till vård med hög kvalité. Den ska ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, även i hemmet och inom äldreomsorgen.

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det är det starkaste verktyget människan har för att utöka sina möjligheter oavsett social och ekonomisk bakgrund. I Centerpartiets förskola och skola ska alla barn bli sedda och vara i fokus i enlighet med barnkonventionen. Kunskap, lusten att lära och entreprenörsskapstänkande ger eleverna förutsättningar för både framtida arbetsliv och för att möta livets olika utmaningar.

Här kan du läsa om Centerpartiets politik för Skaraborg

Här kan du läsa om Centerpartiets politik för Västra Götaland


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.