Föregångare i klimat- miljöarbete

Bild

Centerpartiet är den gröna rösten och har under årtionden arbetat för en bättre miljö- och klimatpolitik. För Centerpartiet är det en självklarhet att ta ansvar för miljö – och klimatomställningen utan att bromsa utveckling och ekonomi.

Även om Sverige och Skövde kommun har påbörjat omställningsarbetet behöver vi öka takten. Centerpartiet vill ta vara på ny teknik och fortsätta satsningen på förnybar energi. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att använda ny miljöteknik, ta hand som sitt avfall eller köpa miljövänlig energi. Laddinfrastrukturen behöver utvecklas i takt med att elbilar och elcyklar ökar.

De flesta bilarna står still merparten av dygnet och är en dyr investering som alla inte har ekonomi till. Ett sätt att minska antalet bilar och möjliggöra för fler att ta tillgång till bil är att skapa förutsättningar för fler bilpooler.

En levande landsbygd och gröna näringar, som innehåller både skogs- och jordbruk, är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Svensk djuruppfödning behövs för att hålla våra landskap öppna och för närodlad och hållbar mat i kommunens verksamheter.

Vi vill också att det viktiga arbetet med att minska matsvinn i kommunens verksamheter ska fortsätta.

Centerpartiet ser med fördel att arbetet med att förtäta vid byggnation fortsätter genom att bygga på så kallade lucktomter. På så sätt behöver inte ny mark tas i anspråk.

Det är vi tillsammans, du och jag, näringsliv, föreningar, organisationer och kommuner, vi kan göra den omställning som behövs. Det ska vara enkelt att göra val i vardagen som gynnar klimatet för att kunna lämna över ett hållbart samhälle till våra barn och barnbarn.

Vi kommer arbeta för:

  • Att maten i kommunens verksamheter är hållbar och närodlad
  • Att möjliggöra för fler laddstationer i kommunen
  • Att möjliggöra för fler bilpooler
  • Att förtäta byggnationen i tätorten
  • Att det byggs mer på höjden för att bevara grönområden, parker och åkermark
  • Att kommunens verksamheter ska ha en giftfri vardag
  • Att minska matsvinnet i kommunens verksamheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.