God vård, omsorg och stöd i livets alla skeden

Bild

God vård och omsorg och ett tryggt socialt skyddsnät är grundläggande delar i det svenska välfärdssamhället. Oavsett var du och dina anhöriga bor i kommunen ska du ha tillgång till vård med hög kvalité. Den ska ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, även i hemmet och inom äldreomsorgen.

Vård måste utgå från varje människas individuella behov, ålder och livssituation och ska vara tillgänglig när den behövs.

Omsorgspersonalen är nyckelpersoner för att kommunens verksamheter ska hålla god kvalité. För att vi ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare vill vi ge fler möjlighet till fortbildning och karriärmöjligheter för vård och omsorgspersonal.

För Centerpartiet är det viktigt med valfrihet där man kan välja att bo hemma så länge man vill med hjälp av hemtjänst eller bo på ett trygghetsboende. Vi vill fortsätta satsa på fler trygghetsboende i hela kommunen och att fler mötesplatser skapas för att minska ofrivillig ensamhet.

Den digitala utvecklingen skapar helt nya möjligheter att ta del av kultur och nöje och vi vill se ökade satsningar för att möjliggöra för fler äldre att ta del av detta utbud.

Vi kommer arbeta för:

  • Att vård och omsorg fortsatt är lättillgänglig och håller god kvalité
  • Att fler trygghetsboende byggs i hela kommunen
  • Att fortsätta utveckla tillgången till kultur och nöje för äldre

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.