Jämställdhet mellan kvinnor och män

Varje människa är unik med lika värde, rättigheter och skyldigheter och tillför en erfarenhet till samhällsutvecklingen.

Centerpartiet driver en liberal feministisk politik. I Skövdes kommun innebär det att du som människa ska ha frihet att ta egna beslut om ditt liv.

Centerpartiet vill att alla ska känna trygghet i andra människors närhet oavsett om det är i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller på andra platser i samhället.

Alla människor har rätt till ett liv utan våld, oavsett om det handlar om fysiskt- psykiskt- sexuellt eller ekonomiskt våld. Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser och måste med alla medel motverkas.

Barnen är vår framtid och för Centerpartiet är det en självklarhet att barnperspektivet genomsyrar kommunens verksamheter.

I de fall som trygghet saknas eller där tryggheten brister, ska vi ha ett tydligt arbete för att öka tryggheten.

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och det starkaste verktyget för människor att uppnå sina drömmar. Utbildning ska ge likvärdiga möjligheter för alla att utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar för att komma i arbete.

Vi kommer arbeta för:

  • Att motverka våld i nära relation
  • Att känslan av trygghet, särskilt för kvinnor, stärk genom bättre stadsplanering och utomhusbelysning
  • Att skola och vuxenutbildning fortsätter utveckla samarbetet med näringslivet för att fler ska komma i arbete

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.