Laxne skola, återremiss

Efter att vi även reserverat oss på kommunstyrelsen, när det gällde omorganisationen i grundskolan där följden blir att Laxne skola läggs ner, hade vi samma dag den 7 juni 2916 ett extrainsatt Kommunfullmäktige.

Där blev ärendet minoritetsåterremmitterat, se nedan, och kommer att återupptas den 20 juni 2016 på ordinarie Kommunfullmäktige.

Håkan Ekstrand (C) föreslår återremiss av ärendet, pga det bristande underlaget i utredningen om förändrande skolorganisationen och nedläggning av Laxne skola samt den totala avsaknaden av konsekvensanalys för Laxne med omnejd och begär en grundlig konsekvensanalys beträffade följande punkter:

 1. Hur påverkas hela Gåsinge-Dillnäs (Laxne med omnejd) vid en eventuell nedläggning av Laxne skola?

2. Hur påverkas barnen av de långa restider som uppstår och vad kan kommunen göra för att underlätta för de familjer som drabbats av en nedläggning?

3. Hur påverkas barn och föräldrar av ökad belastning på Welandersborgsskolan?

4. En komplett lokalutredning samt framtidsanalys krävs för samtliga skolor i kommunen för klass F 6 samt Frejaskolans högstadium, beräknat på de närmaste årens ökade elevantal.

Lena Staaf (V),
Inga-Lill Fredriksson (C),
Sarah Kinberg (L),
Mats Dellrud (MP),
Eva Skyllberg (MP),
Erik Granqvist (C),
Göran Ehrenhorn (SD),
Lill Björk (C) och
Anders Simme (V) bifaller Håkan Ekstrands (C) förslag om återremiss av ärendet.
Nej till nedläggning röstade även Kerstin Landin (MP), Marja Kiander (MP), Christian Tomtlund (SD),  för.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.