Lika behandling av alla Gnestabor, både i Stad och Land!

I måndags på Kommunfullmäktige försökte vi i Centerpartiet få Majoritetspartierna att ändra sig, och göra en kartläggning. Var/hur bildar vi lagom stora Byalag, så ingen hamnar emellan?

18 november 2015

Tätorterna i kommunen erbjuds fiber, det ordnas möten där alla kan få ställa frågor … men sen då, hur blir det för oss som bor på Landsbygden?
Om vi vill ha fiber måste vi bilda Byalag. Utan varken Marknaden eller kommunens hjälp.
Dessutom kan personer boende på Landsbygden hamna mellan två byalag och därför inte kunna få del av det statliga stödet till fiber, som bara ges till Byalag!

I måndags på Kommunfullmäktige försökte vi i Centerpartiet få Majoritetspartierna att ändra sig, och göra en kartläggning. Var/hur bildar vi lagom stora Byalag, så ingen hamnar emellan?

  • Ingalill Fredriksson (C) fick svar på sin enkla fråga av kommunalrådet Lifverhage (M), en jag var inte nöjd med hennes svar. Men hon tog åt sig av mina argument …
  • Under punkten Framtidsplan 2015 – 2018 yrkade Håkan Ekstrand (C) på en omfördelning för att få medel till en Kartläggning. Kommunalrådet Rocklind (S) var inte beredd att då göra en omfördelning i budgeten, men lyssnade på argumenten.
  • När sen Centerpartiets motion – ”Fiber åt alla i Gnesta” kom upp på dagordningen kunde Håkan Ekstrand (C) endast uppmana Majoriteten att leva upp till det som står i handlingarna:

”Gnesta kommun har även ett regionalt samarbete med alla kommuner i
Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmland under regionförbundets försorg. I det arbetet har det tagits fram en regional bredbandsstrategi som är antagen av Kommunstyrelsen i Gnesta kommun.

Gnesta kommun har även en bredbandsstrategisk funktion i enighet med strategin. Funktionen arbetar medstöd till byalag och fiberföreningar samt för aktivt samtal med TeliaSonera Skanova access AB gällande utbyggnaden av bredband i hela Gnesta kommun.”

Så nu håller vi i Centerpartiet tummarna! Hur blir stödet till Byalagen?

Håkan Ekstrands ”Enkla fråga” om den kommande byggnation av äldreboende, fick svar genom att ordförande och VD för kommunens bostadsbolag innan mötet informerade och dagsläget. Ja … så kan man också svara på en fråga! Tackade för informationen … blåslampa på?

// Ingalill

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.