Trygga barn kan säga nej till droger

Unga måste stärkas och "vaccineras" mot narkotika, så att de kan säga nej till droger.
Det framhöll Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson, när kommunfullmäktige i Katrineholm debatterade vad mer kommunen kan göra för att minska ungas droganvändning.

Debatten hölls med anledning av Centerpartiets interpellation , 144.6 kB. i frågan. Interpellationen var ställd av Ingela Wallace och Inger Fredriksson. Alla partier utom Sverigedemokraterna deltog i debatten.

- Det får konsekvenser om barn och unga börjar använda narkotika och andra droger, menade Inger Fredriksson (C). Folkhälsomyndigheten pekar på att den som ”debuterar” före 16 års ålder ökar risken för arbetslöshet, kriminalitet och psykisk ohälsa, utöver de fysiska skadeverkningarna.

- Så samhället har mycket att vinna – även ekonomiskt – på att få bort narkotikan från framför allt våra unga. Vi måste vaccinera oss mot narkotikamissbruk!

Det är bra med fina dokument och planer, men vad blir det på riktigt? Det måste bli verkstad och verklighet av planerna! Hur sprider vi kunskapen?

- Barnen måste veta den dagen som de får frågan att det självklara svaret är att säga nej. Och de ska kunna göra det, för att de VET vilka konsekvenser det får ”att prova”.

- Vi kommer inte att nå fram enbart med kunskap och moraliska argument. Men det är en grund. Vi måste också stärka självkänslan och få unga att må bättre.

- Vi har ganska nyligen firat Pride i Katrineholm. Det var ett utmärkt tillfälle att visa och fira friheten att få vara olika – men precis lika bra. Och att du är fri att göra dina egna val, så länge de inte sker på bekostnad av någon annans frihet. Du duger. Du finns i ett sammanhang.

- Det här är ju lätt att säga från en talarstol eller att skriva i en debattartikel. Så ska det göras och visas i ord och handling, så att det fastnar i tankarna och tar över och vinner över de dystra och förgörande tankarna. Här behöver vi vara medmänniskor i vardagen, i föreningar och på alla plan där vi kan verka.

- Vi måste helt enkelt bygga trygghet. Och då handlar det inte enbart om att gå trygghetsvandringar och ta bort buskar och sätta upp gatljus. Eller att ropa på fler poliser.

Vi måste stärka de unga och ge föräldrarna stöd tidigt. Här ser Centerpartiet familjecentraler som en möjlighet. Vi måste jobba med att minska tillgången.

Det ska inte vara så enkelt att få tag i cannabis att var tredje ungdom vet hur och var – hur det går till att beställa och var det levereras.

Det handlar om att försena och förhindra ungas debut – ja, helt enkelt om att skydda våra barn i kommunen.

Vad kan vi göra? Vad vill Centerpartiet att Katrineholm ska göra?

Vi vill:

Att kommunen rustar alla kommunanställda med kunskaper droganvändning och beroende, ANDTS-utbildning.

Att kommunen rustar alla föräldrar på samma sätt.

Att kommunfullmäktiges ledamöter får en utbildning/föreläsning och därmed får allmänheten också möjlighet att ta del av samma information. Det är ingen omöjlighet, vi har haft HLR-utbildning och föreläsning om Barnkonventionen.

Att kommunen rustar alla barn med kunskaper, så att de vet och väljer att svara nej den dag frågan kommer om de vill prova.

Att kommunens hemsida blir tydligare, så att det snabbt går att hitta svar för googlande, oroade föräldrar exempelvis.


Bilden visar två kvinnor.

Inger Fredriksson och Ingela Wallace.