Bonus-malus är stöd till teknikskifte

REPLIK. I ett debattinlägg i Katrineholms-kuriren hävdar Sven-Olof Gudmundsson, som driver en Circle K-mack, att det system vi idag har för att gynna miljöbilar är feltänkt. Martina Johansson (C), riksdagsledmot Sörmland, och Victoria Barrsäter (C), ledamot i kommunfullmäktige i Katrineholm, hävdar motsatsen.

Sven-Olof Gudmundsson radar upp ett antal argument för att systemet är dåligt. Hur han själv tycker att vi ska nå våra klimatmål finns tyvärr inte, annat än att möjligen höja bensinskatten kraftigt, eftersom han hänvisar till den.

Inget system kan täcka allt. Det är därför vi både har bränsleskatter, miljöbilsbonusar och miljölastbilspremie. Dagens bonus–malus-system gör det billigare för konsumenter att välja bilar med låga koldioxidutsläpp. Det är i första hand ett stöd till teknikskifte i fordonsparken, medan incitament för att tanka förnybart sker via styrning på bränslesidan. Det är också viktigt att påpeka att bonusen och den avgift som finansierar den bara gäller nya bilar. Den som kör en äldre bil eller köper en begagnad som är ett par år gammal påverkas inte alls.

För att klara klimatutmaningen och omställningen behöver fler människor och företag köpa energisnåla och effektiva bilar. Dessa bilar ska sedan komma ut på andrahandsmarknaden i Sverige och inte exporteras. Att du därför får en bonus om du köper en miljösmart bil och får betala en extra avgift om du väljer en sämre är en princip som de flesta kan enas kring. Det drabbar inte heller den med små marginaler som skulle få det tufft om bensinskatterna höjder radikalt.

Vi i Centerpartiet vill dessutom förbättra och förstärka nuvarande system. Det är exempelvis rimligt att även etanolbilar får en bonus. Med fler som kör på el eller förnybara drivmedel som etanol, gas eller HVO minskar också vår import av fossil olja. Det är inte bara bra för klimatet, utan också för vår säkerhet. När vi slutar importera olja från Ryssland går mindre pengar till att rusta Putins armé. I stället kan vi skapa jobb och företag här i Sverige, många gånger på landsbygden.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland
Victoria Barrsäter (C), ledamot kommunfullmäktige Katrineholm

Läs repliken på kkuriren.se