Alla ska kunna vara fria att lämna en relation

Idag tvingas många att leva kvar i relationer för att de inte har förutsättningar att lämna.

En relation ska alltid vara frivillig att ingå - och att lämna. I dag tvingas människor att leva kvar i relationer, som de egentligen vill lämna. Skälen är ofta ekonomiska: människor, både kvinnor och män men främst kvinnor, har inte råd att flytta till ett eget boende skriver Inger Fredriksson (på bild) och Malin Bergman.

Vi står inför en lågkonjunktur och möjligheterna att kunna separera kan komma att bli ännu sämre.
För Centerkvinnorna är det självklart att människor inte ska tvingas att leva med någon som de inte vill leva med. Ibland är det till och med livsavgörande att kunna lämna en relation.
Att kunna skilja sig och separera handlar om frihet. Det finns många saker som kan förhindra en skilsmässa eller separation, men ekonomi ska inte vara en sådan. Kvinnor tjänar fortfarande i snitt mindre pengar än män. I en svår ekonomisk tid kan kvinnors privatekonomi bli ännu tajtare när utgifter ökar, och möjligheter att kunna göra sina val och välja sina relationer kan minska ytterligare.
Därför är det viktigt att fortsätta arbetet för jämställda löner, att höja löner och förbättra arbetsvillkoren i kvinnodominerade sektorer, så att kvinnor orkar jobba heltid och får betalt för sitt arbete. Centerkvinnorna vill också se skattesänkning på inkomst för personer med lägst inkomst, och en särskild skattesänkning för ensamstående föräldrar som försörjer ett eget hushåll. Det måste finnas ekonomiska marginaler - för frihetens skull.

Malin Bergman,
förbundsordförande Centerkvinnorna
Inger Fredriksson, Katrineholm
andre vice förbundsordförande, Centerkvinnorna