Kränkande exponering på nätet

INSÄNDARE. Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. Utifrån flera händelser i Nyköping så i behöver vi förstärka dialogen med högstadieungdomar

Vi har idag fantastiska möjligheter att lägga ut bilder, informationer, berättelser och annat på olika sociala plattformar på nätet. En obegränsad möjlighet att i snabb hastighet kommunicera med omvärlden. En möjlighet som samtidigt ställer höga krav på vårt eget omdöme och förnuft kring vad som är lämpligt eller lagligt att lägga ut till allmän beskådan. Det ställer också höga krav på att vi förstår vilken upplevelsen och reaktionen blir för andra människor, när vi distribuerar material.

Ett dagsaktuellt exempel på hur något kan gå ordentligt fel, har vi nu fått synliggjort för oss på olika sätt. Unga människor som skapar olyckliga och kränkande situationer för andra i sin egen ålder, genom att exponera bilder med nakenhet och sexuella anspelningar, som är långt över vad som kan anses lämpligt eller tillåtet. De utsatta får via några snabba knapptryck sin tillvaro raserad, medan förövarna fortsätter att agera utifrån sin skeva uppfattning kring respekt, jämställdhet och empati. Det är inte okej!

Vi behöver förstärka dialogen med högstadieungdomar i allmänhet och de unga förövarna - distributörerna - i synnerhet, kring vilket ansvar de har för sina egna handlingar på nätet. Självklart är det spännande att ta utmanande bilder på sig själv och andra och att sedan distribuera dessa för världen. Men det kan vara svårt att se och förstå konsekvenserna av det roliga och spännande, innan det är för sent. En cool bild, tagen i ett positivt och frivilligt sammanhang, kan i förlängningen bli en smärtsam upplevelse av hot, hämnd, förnedring och krav på nya och ofrivilligt tagna bilder. Det är inte heller okej!

Utifrån våra politiska uppdrag, förordar vi mer utbildning, information och dialog kring detta, så att vi gemensamt kan förändra attityder och minska riskerna för utsatthet och ohälsa hos unga människor i Nyköping på grund av osund och olaglig nätexponering.

Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden Nyköping
Marjo Gustafsson (S), ordförande Socialnämnden Nyköping

Läs insändaren på sn.se