Taktlöst att kräva förbud när svenska spädbarn far illa utomlands

REPLIK. Oavsett åsikt om värdmödraskap borde det vara uppenbart att när föräldrar hindras från att ta sina nyfödda barn i sin vård strider det mot barnets bästa. Istället för att införa ett förbud så bör vi tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige så att behovet att åka utomlands skulle minska, skriver bland andra Martina Johansson (C), riksdagsledamot och distriktsordförande i Sörmland i Göteborgs-posten.

Coronakrisen har som bekant inneburit att internationellt resande har blivit svårt eller omöjligt, vilket har blivit ett stort problem för föräldrar till barn som föds med hjälp av värdmödraskap utomlands. Exempelvis har Ukraina ställt in all sin flygtrafik och föräldrar tvingas ta riskabla resealternativ via Vitryssland eller riskera att barnen föds utan att de är på plats. Oavsett åsikt om värdmödraskap borde det vara uppenbart att när föräldrar hindras från att ta sina nyfödda barn i sin vård strider det mot barnets bästa. Det är helt naturligt att media rapporterar kring denna mycket svåra situation som dessa familjer befinner sig i.

I en obegripligt taktlös debattartikel ifrågasätter istället Kvinnolobbyn m fl medierapporteringen och kräver ett “aktivt förbud” vilket vi tolkar som en uppmaning till att inte erkänna föräldraskap efter en värdmödraskapsprocess. Den svenska lagstiftningen kan inte förhindra svenska barn från att födas utomlands, där är det landets lagstiftning som gäller. Däremot styr den svenska lagstiftningen över erkännande av föräldraskapet i Sverige. Den nuvarande rättspraxis på området är att föräldraskapet erkänns om det finns en genetisk koppling till fadern. Fall nyligen avgjorda i högsta domstolen pekar dock på att även där svensk lagstiftning fallerar så innebär barnkonventionen och barnets rätt till sina egna föräldrar att föräldraskap skall erkännas. Det finns med andra ord inte något utrymme för svensk lagstiftning att hindra erkännande av föräldraskap för barn födda utomlands utan att grundläggande rättigheter kränks.

I sin debattartikel upprepar kvinnolobbyn m fl återigen slagorden om att all form av värdmödraskap är människohandel. Värdmödraskap är dock en komplex fråga som inte kan beskrivas så enkelt. Länder som USA, Storbritannien, Kanada, Ukraina och Georgien har alla valt olika lagstiftning som tillåter olika varianter av värdmödraskap. Detta är inte unikt för värdmödraskap utan gäller även områden som ivf, könscells- och embryodonation samt abort. Det är varken önskvärt eller möjligt att hindra medborgare i länder som inför förbud på dessa områden från att söka sig utomlands där lagstiftningen är mer tillåtande. Istället för att efterfråga ett förbud som inte kan realiseras så uppmanar vi kvinnolobbyn m fl att komma ut ur sin dogmatiska comfort zone. Under nuvarande kris måste vi främst se till att inga barn far illa. I det långsiktiga perspektivet så förespråkar vi en reglerad legalisering av altruistiskt värdmödraskap i Sverige som skulle minska behovet för svenskar att resa utomlands. Det förutsätter dock en nyanserad diskussion och inte upprepande av slagord.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot
Filippa Reinfeldt (M), Talesperson hbtq
Mats Nordström, förbundsordförande HBT Liberalerna
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot
Ulrika Heindorff (M), riksdagsledamot
Martina Johansson (C), riksdagsledamot
Josefin Malmqvist, ordförande moderatkvinnorna
Kim Nilsson, förbundsordförande öppna moderater
Hannah Palm, styrelseledamot riksförbundet ofrivillig barnlöshet
Adam Wojciechowski, ordförande föreningen för surrogatmödraskap
Josephine Ingvarsson, värdmoder
Anna Kullendorff, kvinnor för surrogat

Läs repliken på gp.se