Hemtjänst bör kunna neka sommargäster

NYHET. I Sörmland finns flera kommuner som varje sommar tar emot en stor andel sommargäster som behöver hjälp av hemtjänsten.
– Självklart ska även den som är i behov av hjälp kunna resa till sitt sommarhus, men under rådande läge måste kommunerna kunna göra ett undantag, säger Martina Johansson (C), riksdagsledamot för Centerpartiet i Södermanland.

Sommaren närmar sig och fler vill resa till sina sommarstugor. Samtidigt är både vården och äldreomsorgen just nu hårt belastad i flera av Sveriges kommuner, inte minst i Sörmland som drabbats hårt av coronakrisen.

– I många av kommunernas verksamheter är stora delar av personalen hemma sjuk eller med symptom. Hög sjukfrånvaro tillsammans med många ändrade arbetsrutiner gör arbetsbelastningen väldigt hög. I ett sånt läge måste det finnas en möjlighet att kunna neka tillresta sommargäster hemtjänst, säger Martina Johansson.

Några av länets kommuner planerar redan att säga nej eller på andra sätt begränsa verkställigheten. Men ett sådant beslut riskerar överklaganden, vilket redan skett i andra delar av landet och där förvaltningsrätten dömt enligt lagen, vilket ger den enskilde rätt till hemtjänst.

– När de som är över 70 år eller i riskgrupp uppmanas att inte resa är det ologiskt att inte regeringen vill göra en tillfällig ändring i socialtjänstlagen som begränsar rätten till hemtjänst när man är på sitt sommarställe, säger Martina Johansson.

Centerpartiet driver just nu på regeringen i riksdagen att ändra i lagstiftningen.

– Det vore mycket mer hållbart att tillfälligt ändra i lagstiftningen, som i grunden är bra, än att kommuner ska chansa i att begränsa hemtjänst till de som är på besök och eventuellt hamna i en process i förvaltningsdomstol, avslutar Martina Johansson.

Lyssna på intervju med Martina i sr.se