Goda förutsättningar för företag är bra för välfärden

Medborgare i Nyköping vill att vi ska värna och utveckla våra välfärdsverksamheter vård, omsorg och skola, som till storlek och volym är den klart största uppgiften, med en total kostnadsram på cirka 2,7 miljarder kronor. Vi är så klart överens med våra medborgare om detta – det är väldigt viktigt.ss

Välfärdsverksamheternas ekonomiska resurser genereras främst från ett väl fungerande och expansivt näringsliv. Det är genom att företag etablerar och bedriver verksamhet i kommunen, anställer medarbetare som erbjuds försörjning och därmed möjligheter att betala skatt, som ekonomin kan skapas för att försörja välfärdens resursbehov. Det är väsentligt att vi kommer ihåg detta.

Därför arbetar vi hårt och envist för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och alla våra värdefulla företag. Det gäller såväl stora industriföretag som fristående skolhuvudmän. Det gäller såväl gröna näringar som närodlar livsmedel som entreprenörer inom hemtjänsten. Det gäller såväl stora köpcentrum som små gårdsbutiker. Det gäller såväl stora byggföretag som den enskilde hantverkaren med allt i bilen. Oavsett typ av företag så verkar vi för att skapa förutsättningar som kan ge dessa möjligheter till framgång.

Nyköping har en tydlig framgång i antalet nystartade företag – både enskild näringsverksamhet och aktiebolag – i jämförelse med rikssnittet. Det finns statistik som visar att en stor andel av de 314 småföretag som startade under 2020 i vår kommun, finns kvar efter tre år. De genererar under tiden i genomsnitt 150 000 värdefulla kronor/år till samhället (27 procent av dessa till kommunen) och anställer 1,6 personer. Vi verkar för lösningar som ger dessa nya entreprenörer en rak och lättfunnen kommunal service. En tillgång som gör det möjligt för dem att ägna sin tid till att höja omsättningen i stället för att fastna i krångliga regelverk och tröga beslutsvägar.

Under den första halvan av mandatperioden har vi medverkat till att Nyköping har klättrat starkt uppåt i näringslivsrankingen – genom bland annat "fokus nöjd kund", "serviceplanen", "införande av Rättviksmodellen", "nyföretagande för utlandsfödda", "dialog med småföretagare på landsbygden" och inte minst "riktade stöd till lokalt näringsliv" i den olyckliga coronasituationen. Genom Centerpartiets medverkan i den politiska majoriteten i Nyköping, sätts alltid ett tydligt och starkt fokus på näringslivsfrågorna.

Vi som står bakom denna insändare, är alla egna företagare utanför det politiska uppdraget och väl medvetna om vad vi och alla våra företagarkollegor anser vara de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med verksamheten. En verksamhet som vi stolt kan konstatera, hjälper samhället att lyckas med sin uppgift att värna och utveckla välfärden.

Martina Hallström (C) ,kommunalråd, vice ordf kommunstyrelsen
Torbjörn Olsson (C), ordförande kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Anders Eriksson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden
Mats Denninger (C), förste vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Kjell Johansson (C), förste vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Länk till Debattartikel i Sörmlandsnyheter