Tror på framtida gröna energilösningar

Jag tillhör dem som gillar vinter med snö och kyla. I kombination med att solen strålar från himlen får jag energi som är välbehövlig efter en höst med regn och rusk och få sociala fysiska kontakter.

Förutom mänsklig energi skapar snön och kylan även en förnyad debatt om energiförsörjningen i Sörmland och övriga landet. Röster höjs igen för att både bygga nya och att inte stänga kärnkraftsreaktorer. Dessa förslag hörs samtidigt som den fossilfria energiproduktionen ökar år för år och där forskning skapar fler möjligheter till både ökad produktion och ökad lagring av energin.
Samtidigt som energiproduktionen ökar så ökar också användningen av el eftersom vi använder den till allt fler saker, både för att underlätta i vardagen men också för att ladda våra elbilar.
De flesta dagarna säljer Sverige energi till andra länder och den mesta är fossilfri, men under ett antal av de kallaste dagarna köper vi el från andra länder. Och ja, det är fossil energi som även den behöver ersättas med fossilfri energi.
Trots starka röster från kärnkraftskramarna är jag övertygad om att kärnkraften inte är lösningen för att värma Sörmland de kallaste dagarna. Hade det varit lösningen och dessutom lönsamt hade nya reaktorer redan börjat byggas. Det är nämligen inte förbjudet att bygga nya reaktorer i Sverige.Jag tror däremot på framtida nya lösningar. Det pågår sedan många år tillbaka en omställning av energiproduktionen i Sverige. Fler hushåll väljer att producera sin egen solenergi för att bidra till produktionen av el i Sörmland. Investeringarna ökar både antalet produktionsställen samtidigt som de förbättrar tekniken.
Den negativa säger nu att när snön ligger på taken genereras ingen solel, vilket är sant. Mina egna solceller har inte genererat någon el på några veckor. Därför är det så viktigt att fortsätta utveckla hur vi kan lagra den energi som skapas när solen lyser och vinden blåser. Det är viktigt både för att utjämna produktion under dagen också för att kunna använda energin som överproduceras vissa delar av året till de dagar som är kallast och har mest snö.Att installera batterier tillsammans med solceller ökar möjligheten att jämna ut den enskilda anläggningens produktion och användning. Vätgas kan lagra energi längre tider och kan utjämna produktion och användning över årstiderna. Sörmland kan öka sin egen produktion och vi kan bidra till lagring av energi, men vi kommer inte klara det själva. Vi och övriga landet behöver även att elnätets ”motorvägar” byggs ut för att elen ska transporteras dit den behövs.
Jag är positiv och ser framför mig ett Sörmland och Sverige som i framtiden kommer ha en helt fossilfri energiproduktion. Där vi har minskat behovet av att köpa el från andra länder och inspirerat och bidragit till fossilfri produktion, så att den el vi köper från andra länder även den är helt fossilfri.

Martina Johansson

Läs gärna ledaren i Sörmlandsbygden