GÅRDSFÖRSÄLJNINGEN VIKTIG pusselbit FÖR BESÖKSNÄRINGEN I SÖRMLAND

Stallarholmens Brygghus stod som värd när Sofia Nilsson, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, deltog i den fjärde etappen av resor till lokala mikrobryggerier som anordnats av Centerpartiet i Sörmlands kandidater John Carlsson och Victoria Barrsäter de senaste månaderna.

Centerpartiet ser gårdsförsäljning som ett viktigt verktyg för att stärka besöksnäringen och skapa en blomstrande företagsamhet och resorna till olika mikrobryggerier runt om i länet har bekräftat den bilden.

- Vi är positiva till förslaget som lagts fram. För oss är det viktigt att kunna bibehålla Systembolaget som kund och samtidigt få möjlighet att erbjuda en utökad upplevelse, sa Johan Ek när han visade runt i lokalerna på Stallarholmens Brygghus.

Just kombinationen av utveckla sina verksamheter och behålla Systembolaget som kund är den viktigaste återkopplingen som bryggerierna förmedlat under resorna som gjorts. Sofia Nilsson kunde bekräfta att det är precis det som är målsättningen med förslaget.

- Utredningen som gjorts visar att det inte finns några som helst motsättningar för detta. Förslaget har utvecklats för att ta hänsyn till alkoholmonopolet, folkhälsan och EU-lagstiftningen, sa hon och la till:

- Detta är en pusselbit som saknats. Nu är det viktigt att vi får förslaget och en skarp lagstiftning på plats för att vi ska kunna fortsätta utveckla besöksnäringarna och de gröna näringarna. 

- Vi vill se en utvecklad besöksnäring kopplat till Sörmland som matlän. Detta är ett av verktygen för att nå målet och vi ser hur detta förslag kan ge ringar på vattnet, sa Victoria Barrsäter. 

- Det handlar inte bara om öltillverkning utan om att se till hela kedjan. Att utveckla råvarutillverkningen, resorna, möjligheterna till övernattning och andra aktiviteter som skapar en levande outdoorturism, fyllde John Carlsson i. 

På resan deltog också Gunilla Lundberg, ordförande i Centerpartiet i Strängnäs. 

- Jag gläds åt de företagare som flyttar till kommunen och skapar nyfikenhet för besöksnäringen, sa hon när besöket avrundades.