JÄMSTÄLLT FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFÖRS EFTER MOTION FRÅN MIA NERBY (C)

Kommunfullmäktige i Strängnäs biföll nyligen en motion om jämställt försörjningsstöd i kommunen. Mia Nerby (C), oppositionsråd och regionkandidat, var drivande och skrev motionen å Centerkvinnornas vägnar.

"Jag ser ett signalvärde i detta", sa oppositionsrådet Mia Nerby när hon intervjuades av Eskilstuna-Kuriren.

Vid två tillfällen i socialnämnden hade motionen fått avslag.

– I socialnämnden ansågs det att det inte fanns tillräcklig evidens för nyttan med förslaget. Men när förslaget sedan kom tillbaka till kommunstyrelsen togs det fram ett ordförandeförslag om att motionen skulle beviljas. Jag är väldigt glad och jag kan inte minnas att jag tidigare varit med om något liknande, sa Mia Nerby till Eskilstuna-Kuriren.

Motionen beviljades på kommunfullmäktige den 20 juni och går i korthet ut på att om ett par eller en familj söker försörjningsstöd så ska det alltid betalas ut lika till personerna.