MATTIAS CLAESSON (C): ATT FÖRSTATLIGA SJUKVÅRDEN ÄR INTE LÖSNINGEN, KD!

Att Kristdemokraterna vill att staten ska ta över ansvaret för sjukvården rimmar illa med att de nu yrvaket också påstår sig vara landsbygdernas tillskyndare.

Vi i Centerpartiet är i stället övertygade om att en trygg, närvarande och tillgänglig vård bygger på att sjukvården kommer närmare patienterna.

Det kan vara lockande att som KD tro att en högre makt i form av staten kan träda in och som genom ett trollslag göra sjukvården bättre.

Men tittar man på hur fatalt några av våra främsta statliga myndigheter i dag misslyckas med sina uppdrag, exempelvis Polisen och Arbetsförmedlingen, blir det tydligt att det är önsketänkande från KD:s sida.

Dagens sjukvård fungerar långt ifrån perfekt. En underprioriterad primärvård har lett till en överbelastad akutsjukvård. När människor inte ens får kontakt med sin vårdcentral åker många i stället till akuten där de får vänta i flera timmar.

Flera struntar också helt i att söka vård, vilket kan leda till att människor blir sämre och sjukare och i slutändan ändå måste söka akut sjukvård. Trots att det enkelt hade gått att förebygga med ett kort besök på vårdcentralen.

Vi i Centerpartiet vill att sjukvården ska komma närmare dig som patient, så att du får vård i tid, innan du blir allvarligt sjuk.

Vi vill att vårdcentralerna och husläkarna ska vara navet i sjukvården och att du som patient ska ha en fast läkare som känner dig och kan din sjukdomshistoria. Då skapar vi en hållbar situation för personalen, och fler får leva långa friska liv.

Vi är övertygade om att mindre, lokala enheter är bättre rustade att skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet i vården. Och det här är långt ifrån godtyckligt tyckande från vår sida.

Utredning efter utredning, SKR och professionen säger samma sak; att nyckeln till en bättre och mer tillgänglig vård är en förstärkning av primärvården – det vill säga vårdcentralerna och husläkarna. Men nära vård utan nära beslutsfattande är en omöjlighet.

Staten har redan i dag en mängd myndigheter som har hälso- och sjukvårdsfrågor i sitt uppdrag, och här spelar de en viktig roll.

Men om statens stelbenta byråkrati ska vara driftsorganisation för hälso- och sjukvården och arbetsgivare för mer än 200 000 medarbetare är risken överhängande att vi får väldigt mycket mindre vård för pengarna.

Statens roll bör vara att analysera behov, säkerställa att utbildningsplatser finns och att jämna ut skillnader.

Med kloka politiska beslut går det att bygga en mer kvalitativ, tillgänglig och trygg vård och omsorg för alla. Samverkan mellan såväl medarbetare som regioner, kommuner, och ideella och privata vård- och omsorgsgivare har visat sig kunna bidra till nya lösningar på problem som är gemensamma för många, utan central styrning.

Sjukvårdsregion Mellansverige där de sju regionerna Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Sörmland samverkar är ett bra exempel.

När Kristdemokraterna fortsätter att framhärda att staten är den mest lämpade att sköta sjukvården, trots att allt pekar på att det är den nära vården som måste stärkas, har de också diskvalificerat sig i arbetet med att skapa en nära vård.

Viljan att lägga ned regionerna borde för KD avspegla sig i höstens val till regionfullmäktige. Varför lägga en röst på den som inte vill? En röst på Centerpartiet är en röst på ett parti som vill ta ansvar för vården i regionen.

Mattias Claesson, regionråd Region Sörmland (C)
Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm (C)
Sofia jarl, regionråd Region Dalarna (C)
Magnus Svensson, Regionråd region Gävleborg (C)
Unn Harsem, regionråd Region Uppsala (C)
Barbro Larsson, regionråd Region Västmanland (C)
Jens Östergren, sjukvårdspolitisk talespersonRegion Värmland (C)
Charlotta Englund, regionråd Region Örebro (C)

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet 28 juni.