GÖR MER FÖR KVINNORNAS BÄSTA

Allt ser faktiskt inte fint ut. Vi måste fortsätta att prioritera kvinnors hälsa genom hela livet.

Vi kandiderar för Centerpartiet i regionvalet i Sörmland för att göra skillnad för kvinnors bästa. Vi anser att regionens hälsosamtal är viktiga och vill se att de genomförs tidigare än vad som görs i dag. I dag kallar regionen till hälsosamtal vid 40, 50 och 60. Den provtagning som då görs behöver fånga in fler faktorer eftersom kvinnor i dag är underbehandlade jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet. För kvinnors bästa borde även blodprov tas för att mäta järnvärdet samt en bedömning göras av risken för benskörhet.

Av tradition bär vi kvinnor ett stort ansvar under hela livet – för familj, barn och senare för åldrande föräldrar. Därutöver ska vi lyckas i arbetslivet. Allt detta tillhör livet, men för att du är just kvinna kan du behöva hjälp att reda ut frågetecken som kan ha medicinska förklaringar.

Vi vet att mer kan göras för att livsvillkoren kan förbättras. Det är inte okej att Sörmland ligger i topp, när det gäller förlossningsskador, enligt statistik från Socialstyrelsen 2016–2020 (publicerat SVT Nyheter 2022-03-28). Sörmländska kvinnor ska inte behöva gå sönder när de föder barn och om det ändå sker, då ska skadorna åtgärdas omgående för att återställa underlivet för ett normalt liv utan stora smärtor. Därför behövs en ökad satsning på utbildning och införande av rutiner för att förebygga dessa allvarliga skador.

Vi vill i Centerpartiet att alla blivande mammor ska kunna känna tryggheten av att ha en barnmorska som följer dig under hela graviditeten. Vi är inte där i dag, men det är dit som regionen måste komma för att få fler trygga föräldrar, och fler trygga barn.

Vi vill också se fler familjecentraler i kommunerna för att stötta barn och familjer hur de än ser ut. Många fler än i dag kan behöva det stöd som en familjecentral kan ge med rådgivning inom ett brett fält.

Vården ska finnas nära, för att bygga hälsa och få vardagspusslet att gå ihop. Som kvinna behöver du tas på allvar, få ett empatiskt bemötande när du möter vårdens kompetenser.

Du ska ju inte bara överleva – du ska kunna leva ett gott liv i Sörmland. Därför vill vi i Centerpartiet prioritera kvinnors hälsa genom hela livet högre än vad som görs i dag. Du ska ha friheten att välja hälsa och kunna leva ett gott liv i Sörmland.

Läs gärna mer om vår politik här.