FÖRETAGSGLÄDJE FÖR JOBBENS BÄSTA

Idéer föds hos människor. Med dem kommer nya tjänster och arbetstillfällen. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag. För Centerpartiet är det självklart att företagande och entreprenörskap driver samhället framåt. Byråkrati och krångliga regler ska inte få riskera att bromsa utvecklingen i Sörmland.

Behoven av att förenkla regelverken, kontakten med myndigheter och öka servicegraden gentemot företagare är stora. Det återkommer i alla våra samtal och vi vill verkligen skapa bättre förutsättningar för Sörmlands entreprenörer som faktiskt skapar fyra av fem nya jobb.

Det är viktigt att de regellättnader som införts för att underlätta för företag under pandemin också blir permanenta. Det ska inte krånglas till igen när det visat sig fungera väl.

Att anställa sin första medarbetare är ett av de största kliven som en företagare kan ta och det innebär fler risker och mer administration. När företaget anställt en person är det också enklare att anställa fler. Därför måste vi fortsätta att minska kostnaderna för de första anställda och minska regelkrånglet.

Knappt 30% av företagen ägs av kvinnor, och bara 4% av det totala aktievärdet ägs av kvinnor. Utöver det går en försvinnande liten del av riskkapitalet, 1%, till kvinnligt företagande. Det är inte acceptabelt och ett slöseri med mänsklig kraft. Vi måste aktivt jobba för att jämna ut dessa skillnader. Många kvinnliga företagare efterfrågar särskilda nätverk för att utveckla sitt företagande och det vill vi stimulera samtidigt som vi ser över fördelning av offentliga stöd och synen på kvinnors företagande i allmänhet. Det är bara förutsättningar och föråldrade synsätt som skapar skillnader mellan kvinnors och mäns företagande.

Under väldigt lång tid har vi lyft vikten av de gröna näringarna och vår livsmedelsförsörjning. Äntligen börjar fler första allvaret och den jordnära kraften som finns för att skapa jobb och stärka Sveriges beredskap. Den ska vi fortsätta att ta tillvara på och utveckla. Vi vill se mer närproducerad mat på både restauranger och i det offentliga köket, att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker blir verklighet och att vi utvecklar Sörmlands naturturism mycket mer.

En grundförutsättning för att vi ska kunna leva, verka och bo i hela länet är tillgång till bra bredband och mobiltäckning. Idag finns det många svarta hål där det inte finns. Digitaliseringen är lika viktigt som att fysiskt kunna ta sig till jobb och besöksmål på ett klimatsmart sätt. Där måste kollektivtrafiken måste vara trygg, säker och snabb oavsett var du finns eller vart du ska i Sörmland.

John Carlsson, regionkandidat, Trosa
Martina Hallström, riksdagskandidat, Nyköping

Läs gärna mer om vår politik här.