vi har hela listan- Så här kan elnotan kapas

Här är Centerpartiets förslag på hur vi kapar elnotan

Hela valrörelsen pratade Ulf Kristersson om hur enad hans sida av politiken var. Det visar sig nu att så inte var fallet. Varje dag med fortsatta förhandlingar är en dag med höga elkostnader för hushåll och företag i både södra och mellersta Sverige. Varje dag med fortsatta förhandlingar betyder pengar till Ryssland som betalning för olja och gas som vi kunde fasat ut.

För att hjälpa den tillträdande regeringen på traven, listar vi därför ett antal åtgärder som regeringen bör fatta beslut om snarast. Åtgärder som gör skillnad för både elpriser och energisäkerheten.

Prioritera snabbt utbyggd elproduktion och drivmedelsproduktion.

Sveriges största solcellspark finns i Strängnäs. En sådan byggs på månader när tillstånden är klara. Vindkraften kan också byggas ut kraftigt i södra Sverige, det finns många projekt som ara väntar på att få sätta spaden i backen om politiken ger sitt godkännande. Vi har visat att med rätt beslut kan Sveriges elproduktion öka med 30 procent innevarande mandatperiod. Det skulle radikalt sänka elpriserna.

Inför ett smart högkostnadsskydd.

Att enbart betala folks elräkningar missgynnar dem som faktiskt investerat i energieffektivisering och riskerar att hushåll och företag inte effektiviserar eller sparar el vid de mest kritiska tidpunkterna. Det ökar risken för bortkoppling. Det finns en mängd sätt att införa ett smartare högkostnadsskydd, exempelvis genom att ge stöd i förhållande till förra årets förbrukning, relatera det till yta och bostad eller att stötta upp till en viss grundläggande förbrukning. Olika utformningar har olika utmaningar, men det är avgörande att inte tappa incitamenten för effektivisering.

Nyttja all befintlig kraftproduktion.

Avskaffa skatten på bioolja som håller tillbaka kraftvärmen, beordra Svenska Kraftnät att mothandla även mindre volymer kraftvärme, koordinera tester av reservgeneratorer till behovstoppar och lätta på nätreglerna så att nedställda vindkraftverk kan producera på max och taken kan fyllas helt med solceller. Med mer el i systemet sänks också priserna.

Bygg ut den svenska drivmedelsproduktionen kraftigt.

Det finns enorm potential att öka svensk biodrivmedelsproduktion. På så sätt klarar vi både klimatfrågan och sänker drivmedelspriserna. Energimyndigheten i Eskilstuna har varit tydliga med att utan reduktionsplikt klarar vi inte klimatmålen. Samtidigt har de visat att ny svensk produktion av biodrivmedel kan kosta så lite som 11kr/liter. Det är en enorm potential både för jobb på landsbygden och för Sverige som nation.

Vidga det gröna avdraget.

Inför Centerpartiets förslag om att inkludera energieffektivisering i det gröna avdraget som Moderaterna anslöt sig till i valrörelsen. Detta bidrar till att sänka hushållens elräkningar både på kort och lång sikt. Justera också det gröna avdraget så att det inte behövs installation av solceller för att få stöd till batterilager samt åtgärda problemet att hela installationen med grönt avdrag behöver göras under ett enskilt kalenderår för att få avdrag.

Putins krigföring och energikriget Ryssland startat kommer innebära en tuff vinter. Med kraftfulla åtgärder och gemensamt arbete kan vi vinna även det kriget samtidigt som vi fortsätter stötta Ukraina. Centerpartiet är beredda att ta vår del av ansvaret. Frågan är om Ulf Kristersson och hans blivande regering är beredda att göra detsamma?

Rickard Nordin (C)
Klimat- och Energipolitisk talesperson

Inger Fredriksson (C)
Kommun- och regionpolitiker Sörmland