Klart med Tvärbanans utbyggnad till Kista

Tvärbanan

Idag togs det slutgiltiga beslutet om Tvärbanans utbyggnad till Kista i landstingsfullmäktige. Kistagrenens utbyggnad och förlängning mot Helenelund via Kista lägger grund för kapacitetsstark kollektivtrafik både till befintliga och planerade bostadsområdena i området. Samtidigt medför utbyggnaden kortade restider, ökade möjlighet till smidigare resor och förbättrad kapacitet i hela SL-trafiken.

 - Det är bra att landstingsfullmäktige idag beslutade om Tvärbanans utbyggnad till Kista. IT- och innovationsklustret i Kista är en av Stockholms och Sveriges främsta tillväxtmotorer. Bättre resmöjligheter och fler bostäder i närområdet är avgörande för att Kista ska kunna fortsätta växa ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Fakta

 • Satsningen omfattar 4,9 mdkr
 • Landstingets står för ca 3,3 mdkr
 • Kommunerna Sthlm, Sundbyberg och Sollentuna för tillsammans för totalt ca 1 mdkr
 • Staten via länsplanen för ca 600 mkr
 • Sträckan är 8 km lång
 • 10 nya hållplatser
 • 20 nya vagnar
 • Ny uppställningshall/depå
 • Restid beräknad till ca 23 min
 • Byggstart 2017 och till Ursvik 2021 och Helenelund 2023
 • Lägger grund för byggandet av ca 16 000 nya bostäder