Nio nya pendelbåtlinjer till Stockholmsregionen

Centerpartiet i Region Stockholm vill införa nio nya pendelbåtlinjer i Stockholms län. Det skriver de i sin rapport ”För en historisk utbyggnad av pendelbåtstrafiken i Stockholm” som lanseras idag.

Centerpartiet i Region Stockholm har länge varit drivande i att få fler pendelbåtar på Stockholms vatten för att fler ska välja att ställa bilen. Det avlastar såväl vägnätet som kollektivtrafiken på land. 

  • Om vi får bestämma har Stockholms era som sjöstadsregion bara börjat. Under mandatperioden har vi drivit igenom två nya pendelbåtlinjer och en kraftig utbyggnad av linje 80. Nu tar vi nästa steg och presenterar nio nya linjer som vi vill få på plats inom tio år, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.

Inom fem år vill Centerpartiet ha tre nya linjer: Sundbyberg-Gamla stan och Norra Ulvsunda-Hägersten samt förlänga linje 80 Täby-Ropsten. Inom tio år vill de ha ytterligare sex linjer på plats (se karta).

Michaela Haga Pendelbåt
  • Med de nio nya pendelbåtlinjerna vi föreslår kortar vi restiderna, avlastar många hårt trafikerade bilvägar och binder ihop regionen på ett effektivt sätt. Medan det är trångt både på bilvägarna och i kollektivtrafiken är våra vattenvägar otroligt underutnyttjade, säger Michaela Haga (C), ordförande i Sjötrafikberedningen.

Centerpartiet i Region Stockholm skriver i rapporten att på de kortare sträckorna i tätbebyggda områden kommer elfartyg fylla en viktig funktion då de är både tysta och emissionsfria. På längre sträckor kan en blandning av eldrift, HVO, vätgas och biogasfartyg bli aktuella.

  • Utvecklingen med ny teknik är en game changer för hela sjötrafiken. Under 2023 testas elektriska bärplansbåtar i skarp trafik på linje 89 mellan Stockholm och Ekerö. Om den tekniken håller vad den lovar kommer kostnaden per personkilometer sänkas med 40 procent samtidigt som energibehovet minskas till en bråkdel, hastigheten fördubblas och utsläppen elimineras helt, säger Gustav Hemming.
  • Vi vet att pendelbåtstrafiken har kraften att flytta över bilresenärer till kollektivtrafiken. Genom att bygga ut pendelbåtstrafiken så att den når fler gör vi det mer attraktivt att resa kollektivt i vardagen, säger Michaela Haga.
Pendelbåtskarta Centerpartiet Stockholmsregionen