Centerpartiet i Region Stockholm tar plats i SKR

Den 21 mars valdes Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd och Michaela Haga (C), gruppledare i trafiknämnden i Region Stockholm till poster på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) valkongress i Stockholm.

- Att stärka primärvården och säkerställa en rimlig finansiering för uppdraget är en viktig fråga för mig och Centerpartiet. Det är ett ärofyllt uppdrag att få vara med och leda utvecklingen för svensk primärvård tillsammans med Sveriges regioner och kommuner för Centerpartiets räkning, säger Christine Lorne (C) som valdes till ledamot i beredningen för primärvård och äldreomsorg.

Michaela Haga (C) tar plats i SKR:s styrelse i rollen som ersättare.

- SKR har en viktig roll att spela framåt när kommuner och regioner runt om i landet står inför stora utmaningar. Det handlar om att se till att rätt förutsättningar ges för att utveckla och finansiera en kvalitativ välfärd i hela landet, minska den statliga detaljstyrningen och stärka demokratin i stort. Jag ser fram emot att vara en aktiv del i det arbetet, säger Michaela Haga (C).

Vad gör SKR?

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning och ger service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. De erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Läs mer om SKR