Ernlund (C): "Aftonbladet vilseleder om flyktingbostäder i Stockholm"

I en minst sagt märklig ledare (170219) går Somar Al Naher till frontalangrepp på Centerpartiet i Stockholm, där hon hävdar att vi kräver att antalet nya flyktingbostäder i Stockholm ska minska. Inget kunde vara längre från sanningen.

Sedan den stora flyktingkrisen hösten 2015 har vi gång efter annan kommit med kreativa förslag för hur Stockholms stad ska kunna ta emot fler nyanlända. Och hur integration och jobbskapande kan stå i centrum. 

Hade skribenten velat, så hade hon kunnat se att Centerpartiet kommit med en rad förslag. Fler bostäder i Farsta, Årsta och Liljeholmen bland annat. Vänstermajoriteten i Stockholm har haft en väldigt hög svansföring när det gäller minskad segregation och en sammanhållen stad. Men det blir mest tomma ord när modulhusen för nyanlända framförallt ska placeras långt utanför tullarna. Därför har Centerpartiet föreslagit att det även ska byggas för nyanlända i Stockholms innerstad.

Vi har också föreslagit fler mindre boenden istället för ett fåtal stora. Både för att minska riskerna om projekten försenas, men också för att kunna bygga i närmare anslutning till befintlig bebyggelse och för att smälta samman det nya med befintlig stad. 

Vi föreslog redan för ett och ett halvt år sedan att Stockholm borde uppföra modulhus för nyanlända. På grund av Socialdemokraternas illa skötta hantering av frågan står ännu inga modulhus klara.

Hanteringen av flyktingbostäder och modulhus är en fråga som väcker mångas känslor. Som politiker får man ofta hantera ett högt tonläge och en förvrängd sanning. Inte minst i frågor om flyktingar och modulbostäder. Men när medveten feltolkning sprids från ledarplats i Sveriges största tidning blir jag oroad.

Sveriges styrs av en socialistisk regering. En regering som för övrigt välkomnade världens flyktingar med en stängd dörr och skyhöga murar in till arbetsmarknaden. Stockholm styrs också av socialister. Men ändå verkar det vara Centerpartiet i Stockholms fel att det inte byggs några bostäder till nyanlända. 

Bostadsbristen i Stockholm är akut. Och självklart ska Stockholms stad ta sin del av ansvaret efter flyktingkrisen under hösten 2015. De utmaningar vi står inför är stora, men jag är övertygad om att de går att lösa. Men utmaningen blir inte direkt mindre av det höga tonläge Aftonbladets ledare uppvisar. Vi måste kunna debattera dessa viktiga frågor i sak – utan att vilseleda allmänheten.

Karin Ernlund (C), gruppledare Stockholms stad