Botkyrka
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt

Text

Centerpartiet i Botkyrka Styrelse 2018

Här hittar du kontaktuppgifter till Centerpartiets politiker inom Centerpartiet i Botkyrka.

Ordförande Herbert Falck  mail:herbert.falck@centerpartiet.se

Kassör Johanna Mäkinen mail:johanna.makinen@centerpartiet.se

Ledarmöter

Nils Gustav Gustavsson

Bjön Lundholm,

Dag Ahlse  mail:dag.ahlse@centerpartiet@se

Per-Martin Larsson

Ersättare

Sonja Jonasson

Benita Hägg

Revisor

Hans Lundberg som även adjungeras till styrelsen  mail:hans.lundberg@centerpartiet.se 

Revisor suppleant

Boris Granath

Besöksadress:

Munkhättevägen 45

Postadress:
Botkyrka Kommun , 147 45 Tumba

Telefon: 08-530 614 30


E-post: botkyrka@centerpartiet.se

Politiker:

Text

Text

Text

Text

Text

Gruppledare:

Robert Steffens
2:e vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Mail: robert.steffens@centerpartiet.se
Telefon: 070-180 33 89