Vår politik

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet Botkyrka en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

 

Hela Botkyrka ska leva. För oss är det viktigt att hela kommunen ska leva och utvecklas. Botkyrka växer snabbt och alla delar av kommunen behöver prioriteras utifrån sina förutsättningar. Vi vill att kommunal service, livliga centrum och tillgång till jobb ska finnas oavsett var du än bor. Nya bostäder och områden ska byggas utifrån hur människor vill bo och leva. När antalet invånare i Botkyrka stiger måste skola, omsorg och infrastruktur byggas ut samtidigt som våra koldioxidavtryck minskar.

Ett hållbart Botkyrka. Vi vill bygga ett Botkyrka som är motståndskraftigt och fungerar här, nu och på lång sikt. Det handlar om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, tre områden som förstärker varandra. Det är viktigt för oss att vi förbereder Botkyrka för att klara de utmaningar vårt samhälle möter; det kräver långsiktiga idéer och modiga beslut. Vi har framtidstro och vill att kommunen ska utvecklas hållbart.

Rätt att bestämma själv. Vi tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma själv. Vi står för närodlad politik vilket handlar om mer av människors egna val, närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Alla ska få möjlighet att utvecklas oavsett vem man är och var man bor.

Ordning och reda i kommunen. Vi tar allvarligt på förtroendet att förvalta Botkyrkabornas medel och vill att varje skattekrona ska användas effektivt. Vi står för ordning och reda i kommunens ekonomi och vill effektivisera styrningen. Vi står för valfrihet när det gäller upplåtelseformer inom skola, vård och omsorg och ställer tydliga krav på utövarna att ge god kvalitet oavsett kommunal eller privat verksamhet.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.