Botkyrka
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

På den här sidan kan du läsa Centerpartiet Botkyrkas budgetförslag.

Botkyrkaborna behöver mer frihet och fler bostäder. Centerpartiet fortsätter att lägga sin egen budget och flerårsplan, där miljön och individen står i självklart fokus. Vi föreslår i år ingen sänkt skatt då kommunen kommer att behöva resurser för att komma ur de ekonomiska svårigheter som den styrande majoriteten har försatt den i.

Våra äldre ska få mer att säga till om över sina liv och våra barn ska få bättre kontakt med omvärlden. Centerpartiets närodlade Ettårsplan ställer sig i kontrast till den rödgröna majoritetens ”allt åt alla”-politik. Vi vill se ett samhälle och en kommun där man tar ansvar för skattebetalarnas pengar och inte använder mer än vad man behöver.