Kretsstyrelse

 

Kretsstyrelsen ansvarar för organisatoriska frågor och medlemsaktiviteter.

Ordförande

Camilla Eriksson

Vice ordförande

Sonja Jonasson

Kassör 

Johanna Mäkinen, johanna.makinen@centerpartiet.se

Sekreterare

Per-Martin Larsson

Ledamot

Dag Ahlse, dag.ahlse@centerpartiet.se


Peter Söderqvist

Alvaro OrellanaNamir ShamanyRevisor

Antra Johanson Rantins (sammankallande)

Boris Granath (ersättare)

Valberedning

Benita Hägg, benita.hagg@centerpartiet.se (sammankallande)

Herbert Falck, herbert.falck@centerpartiet.se

Adjungerade

Dag Ahlse, gruppledare och kommunalråd

Jonathan Lindkvist, CUF Storstockholm


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.