• / Kretsstyrelse

Kretsstyrelse

Kretsstyrelsen ansvarar för organisatoriska frågor och medlemsaktiviteter.

Ordförande

Göran Melander

Vice ordförande

Sonja Jonasson

Kassör 

Johanna Mäkinen, johanna.makinen@centerpartiet.se

Sekreterare

Björn Lundholm

Ledamot

Dag Ahlse, dag.ahlse@centerpartiet.se

Ledamot

Pehr-Martin Larsson

Ledamot

Mohammad Akhondi

Revisor

Antra Johanson Rantins (sammankallande)

Boris Granath (ersättare)

Valberedning

Benita Hägg, benita.hagg@centerpartiet.se (sammankallande)

Herbert Falck, herbert.falck@centerpartiet.se

Adjungerade

Benita Hägg, Medlemsansvarig

Jonathan Lindkvist, CUF Storstockholm

Camilla Eriksson, Ordförande miljö-Hälsoskyddsnämnden