VÅRA POLITIKER

GRUPPLEDARE & KOMMUNALRÅD
Dag Ahlse, dag.ahlse@centerpartiet.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dag Ahlse, ledamot, dag.ahlse@centerpartiet.se
Namir Shamany, ledamot, namirshamany@gmail.com
Camilla Eriksson, ledamot, eriksson.camilla@centerpartiet.se
Johanna Mäkinen, ersättare, johanna.makinen@centerpartiet.se
Pehr-Martin Larsson, ersättare, naesla@telia.com

KOMMUNSTYRELSEN

Dag Ahlse, ledamot, dag.ahlse@centerpartiet.se
Camilla Eriksson, ersättare, eriksson.camilla@centerpartiet.se

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Dag Ahlse, ordförande, dag.ahlse@centerpartiet.se
Eva Lundholm, ersättare, eva_lundholm_81@hotmail.com

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Namir Shamany, vice ordförande, namirshamany@gmail.com
Peter Söderqvist, ledamot, peter.soderqvist@centerpartiet.se

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Camilla Eriksson, ledamot, eriksson.camilla@centerpartiet.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Pehr-Martin Larsson, ledamot, naesla@telia.com

SOCIALNÄMNDEN
Johanna Mäkinen, ledamot, johanna.makinen@centerpartiet.se

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN
Björn Lundholm, ledamot, iprel.se@iprel.se

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Heidi Henftling, ledamot, heidi.henftling@gmail.com

VALNÄMNDEN
Dzintra Bergström, ersättare, Zundes2@hotmail.com

BEREDNINGEN FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Camilla Eriksson, vice ordförande, eriksson.camilla@centerpartiet.se

DIALOG OCH DEMOKRATIBEREDNINGEN
Heidi Henftling, ledamot, heidi.henftling@gmail.com

FUNKTIONSRÄTTSRÅDET
Dag Ahlse, ledamot, dag.ahlse@centerpartiet.se

NÄRINGSLIVSRÅDET
Dag Ahlse, ledamot, dag.ahlse@centerpartiet.se

RÅDET FÖR CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
Namir Shamany, ordförande, namirshamany@gmail.com

TRYGGHETSBEREDNINGEN
Camilla Eriksson, ledamot, eriksson.camilla@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.