Fast läkarkontakt

Äldre, multisjuka och patienter med kroniska sjukdomar har störst behov av vårdens resurser. En fast läkarkontakt, att vara listad hos en läkare istället för på en vårdcentral, innebär ett bättre omhändertagande av patienten. På så sätt finns en läkare som känner sin patient och som kan svara på vad som är ett normalt och vad som är ett avvikande tillstånd vid akuta eller allvarliga sjukdomstillstånd. Om läkaren byter mottagning, kan patienten välja att följa med eller stanna kvar på den gamla mottagningen och lista sig på en ny läkare. En personlig kontakt med vården och ett gediget uppföljningsarbete skulle minska antalet onödiga återinläggningar på sjukhus och andra patientsäkerhetsrisker skulle kunna undvikas. Det skulle på många håll avlasta också akutsjukvården.

Därför vill vi:

  • Att alla patienter ska ha rätt till en fast läkarkontakt.
  • Att landstinget ska fortsätta att minska vårdköerna så att den skärpta vårdgarantin nås för både besök och behandling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.