Nära vård i hela Stockholms län

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd, öppen för alla, med högsta internationella kvalitet och god service. Alla ska ha rätt till lika hög kvalitet och god tillgänglighet oavsett var i länet man bor. All offentligt finansierad sjukvård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Som patient ska man få rätt vård vid rätt tidpunkt. Vårdgarantin i Stockholms län ska hållas.

Väntan på vård medför ofta oro för både patienter och anhöriga och kan i värsta fall medföra försämrade hälsoutsikter. Även om köerna i Stockholms läns landsting minskar och är bland de lägsta i landet måste arbetet för att nå landstingets skärpta vårdgaranti, både i primärvården, vid specialistundersökningar och operationer stärkas.

Därför vill vi:

  • Att köerna på akutmottagningarna måste hålla garantitiderna och helst sänkas ytterligare.
  • Kvalitetslyfta väntrumsmiljöerna för den väntan som ändå ibland är nödvändig med bättre information, bekväma stolar och möjlighet att köpa något att äta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.