Psykisk ohälsa

Vi lever allt längre med allt bättre fysisk hälsa men den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar. Den psykiska vården måste finnas tillgänglig för fler, tidigare. Idag är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Den gruppen som ökar mest är personer med svår stress och som står för hälften av alla sjukskrivningar som är längre än 14 dagar. Genom att gå in med hjälp tidigt kan vi bespara många människor mycket onödigt lidande och långa sjukskrivningar.

För att stärka arbetet mot den psykiska ohälsan behövs mer forskning och evidens inom psykiatrins metoder, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. Både inom sjukvården, skolan och kommunens sociala verksamheter behövs bättre metoder och uppföljning kring det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Vidare behöver arbetet mot en nollvision avseende självmord stärkas.

Därför vill vi:

  • Stärka arbetet mot psykisk ohälsa.
  • Ha flexibilitet och ta större hänsyn till den enskilda patienten i övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin.
  • Utveckla vårdval Stockholm så att det blir enklare och tryggare att välja sin vård och utöka vårdvalet till fler områden där det efterfrågas av patienter, exempelvis psykiatrin.
  • Att individer med enklare psykiska besvär som inte är i behov av att träffa en specialist, istället skall få hjälp av enklare samtalsstöd på vårdcentral.
  • Att det tillsätts en enhet inom psykiatrin specialiserad på att hjälpa individer som utsatts för sexuella övergrepp.
  • Öka resurserna till psykologmottagningarna för att korta köerna och hålla samtliga vårdgarantier.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.