Stärkt primärvård

Primärvården ska vara den första självklara kontakten med sjukvården. Den ska vara den sammanhållande länken, finnas nära patienten och ta ansvar för samordningen av all sjukvård som patienten tar del av. Därför måste primärvården vara mer tillgänglig än den är idag, bland annat genom längre öppettider, fler bokningsbara tider och fler digitala tjänster inom primärvården. Genom att stärka primärvården och se till att alla har en fast läkarkontakt ökar tryggheten för patienten vad gäller olika besök, medicingenomgångar och vårdkedjor. Kontakten med primärvården ska finnas där genom hela sjukdomsförloppet samt i den viktiga uppföljningen efteråt.

Därför vill vi:

  • Att primärvården ska samordna all sjukvård patienter tar del av.
  • Öka öppettiderna och den digitala tillgängligheten på vårdcentralerna.
  • Stärka primärvårdens roll i vårdkedjan.
  • Utveckla möjligheten att besöka patienter i hemmet.
  • Börja utnyttja jourläkarbilarna till sin fulla kapacitet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.