Valfrihet, kvalitet och tillgänglighet

Vi vill att du som patient ska ha så bra vård som det bara är möjligt. Den ska ske på dina villkor i så hög grad som möjligt och vara så tillgänglig som möjligt. Vi tror att vården blir bättre, mer tillgänglig och bättre anpassade efter patientens behov om det mångfald och valfrihet i vården. Det gör att nya idéer och arbetssätt kan testas som hela tiden förbättrar vården för alla.

Genom att du som patient också kan välja bort sådant du tycker är mindre bra förbättras vården hela tiden genom att det finns olika alternativ att välja på. Därför värnar vi det fria vårdvalet. Sedan vårdvalet infördes har köerna blivit kortare och vården har blivit mer tillgänglig för fler.

 

Därför vill vi:

  • Att ytterligare ett akutsjukhus ska drivas av en annan aktör än landstinget.
  • Införa vårdval senior, ett vårdval där landsting och kommun samarbetar i omhändertagandet av äldre.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.