Kent Ivarsson vald till gruppledare

Under Centerpartiets fullmäktigegrupps möte den 16 oktober utsåg Centerpartiets fullmäktigegrupp Kent Ivarsson till deras gruppledare.

Det innebär att Kent får förnyat förtroende att leda fullmäktigegruppens arbete för att föra fram Lidingöbornas åsikter i kommunfullmäktige och verka för ett grönt Lidingö som utvecklas varsamt med en bevarad småstadskänsla. Ett Lidingö där alla stadsdelar lever och utvecklas i samråd med de boende.

- I valet ökade vi med ett mandat och det ska bli en ynnest att få fortsätta som gruppledare med en fullmäktigegrupp som har stor och bred kompetens med ett stort engagemang, säger Kent Ivarsson. Vi kommer fortsätta att lyssna på Lidingöborna och vara deras röst i kommunfullmäktige för ett grönt och varsamt utvecklat Lidingö.

Vill du komma i kontakt med Kent Ivarsson?

072-72 52 155

kent.ivarsson@lidingo.se