C-budget: En budget för skola, omsorg och klimat

Centerpartiets budgetalternativ tar höjd för det som SD, M och LP missat. Satsning på äldreboende, LSS-boende, klimat och miljö samt en trygg skola där elever lär för livet.

Den åldrande befolkningen och därmed den faktiska ökningen i efterfrågan inom omsorg

Gruppen 80-åringar och äldre beräknas öka med 50% de kommande 10 åren. Verksamheterna behöver förbättras för att hålla för ökade volymer. Redan idag får överförmyndarverksamheten kritik för att inte vara tillräckligt tillgänglig.

Centerpartiet vill säkerställa att det finns boendeformer för äldre även när volymerna ökar. Idag skulle ytterligare två LSS-boende behöva planeras. Utöver detta behöver även verksamheten inom LSS stärkas.

Utöver detta vill vi stärka arbetet för att motarbeta Våld i nära relationer.

Centerpartiet vill satsa 18,3 miljoner mer på omsorg än SD, M och LP år 2024

Elevernas betyg stiger och men inte kunskaperna

Elevernas resultat i form av uppnådda kunskaper stiger inte medan betygen slår alla rekord. Andelen elever med diagnoser och anpassningar ökar dramatiskt vilket ökar kraven på lärare.

Centerpartiet vill därför stärka skolan och elevhälsan med 13 miljoner kronor.

Ingen ska behöva avstå ifrån att arbeta på grund av bristande barnomsorg

För att man ska kunna arbeta både kontorstid och obekväm tid vill Centerpartiet satsa 2 miljoner på nattis och 10 miljoner ytterligare på förskolan. Främst behöver andelen anställda med pedagogisk utbildning öka.

Centerpartiet satsar 12 miljoner på förskola och nattis.

Hög droganvändning bland unga som göder den organiserade brottsligheten

Lidingös ungdomar sticker ut i statistiken vad gäller användning av alkohol och droger. Centerpartiet vill både stärka det drogförebyggande arbetet och erbjuda en meningsfull fritid. Därför satsar vi 7,5 miljoner på fritidsgårdar och fritidsverksamhet och 2,5 miljoner på drogförebyggande arbete.

Miljö, klimatsäkring och energieffektivisering

Centerpartiet vill sätta upp ett mål för att Lidingö ska ha 10% lokalt producerad energi. Det behövs fler platser där man kan ladda elbilar och vägar behöver bli mer robusta för extremväder. Våra vatten behöver skötas och cykling behöver möjliggöras året runt.

Centerpartiet satsar 10 miljoner kr på miljöinsatser

Meningsfull fritid och hälsa

Centerpartiet vill utveckla fler bostadsnära mötesplatser för utomhusaktiviteter, som boule-banor för spontanspel och schack utomhus. Även avgifter till Saga-teatern och musikskolan behöver minska för att öka tillgängligheten.

Centerpartiet vill stärka idrott och kultur med 3,75 miljoner kr.

Läs hela budgetförslaget här. , 940.3 kB.