Under kommunfullmäktiges möte under måndagskvällen var Lidingö Stads måltidspolicy uppe för beslut. Centerpartiet yrkade återremiss eftersom matpolicyn i nuvarande förslag inte är tillräckligt vass.

Matpolicyn ligger till grund för upphandlingen av mat till de kommunala verksamheterna som skola och äldrevård. Därför är det viktigt att ambitionerna i matpolicyn blir högre.

Emilia Nyblom, fullmäktigeledamot för Centerpartiet Lidingö säger:

”Vi tror att vi kan komma mycket längre med måltidspolicyn. Vi vill sikta längre när det gäller andel ekologiska råvaror, minst 50 % ekologiskt redan kommande perioden för att nå 100 % 2026. Vi vill att maten ska ses i ett hållbart helhetsperspektiv som belastar miljön så lite som möjligt. En annan del handlar om att verka för upphandlingsmodeller som öppnar upp för mindre aktörer att kunna ge anbud.”

Centerpartiet lyckades tillsammans med S och Mp få igenom en återremiss och vi hoppas att även de övriga partier ser vikten av att stärka skrivningarna i matpolicyn för bättre och mer hållbar mat.