För Centerpartiet har idrott och hälsa en central plats för ett välmående Lidingö. Med parollen ”Hälsans ö” har kommunen också en del att leva upp till. Därför vill vi att Lidingövallen rustas upp inom mandatperioden och att simhallen börjar byggas! Vidare satsar vi på nolltaxa för föreningarna för att minska kostnaderna för att idrotta. Vi vill även motverka droganvändningen bland öns unga.

Ny simhall

Rolf Hattenbach (C), involverad i kampanjen ”Ny simhall nu” säger: ”Lidingö saknar idag en modern simhall. Vi vill därför skapa en attraktiv och välkomnande simhall för alla åldrar med fokus på att lära de små barnen att simma på ett säkert vis; att få ungdomar engagerade i simningen som idrott och därmed skapa sunda vanor med bad och simning i centrum som kan behållas genom hela livet. Simhallen skall också vara välkomnande för våra äldre och för människor med rehabiliteringsbehov som behöver en ändamålsenlig bassäng med varmare vatten.”

Centerpartiet vill att det ska vara en modern, energisnål och klimatsmart simhall med låga driftskostnader som uppfyller följande krav;

  • 25m x 50m bassäng + undervisningsbassäng, separat rehab-bassäng och vattenlek/plaskpool för de minsta barnen, avskilda från 50m-bassängen.
  • Tydlig prioritering av hälsa, motion och idrott av simhallen. Naturlig samlingsplats med utrymme för socialt umgänge för idrottare, familjer och andra gäster med tillgång till näringsriktig mat/dryck och vara en lämplig plats för arbete, t ex att göra läxor.
  • Lokaler för gym, massage, administrativt arbete/kansli, möten, undervisning, inkl. lämpliga utrymmen för tävlingssekretariat.
  • Med generösa golvytor för fysträning, samt för deltagare & funktionärer under tävlingar. Läktare med möjlighet att öka antalet platser för större arrangemang (t ex mobila eller ihopfällbara läktare)
  • Det skall vara enkelt och säkert för barn/ungdomar att själva ta sig till och från simhallen kommunalt, med cykel eller till fots med smidig och säker lämna/hämta/parkera med bil.
  • Flexibilitet med möjlighet att t ex öppna fönster/dörrar på sommaren eller bygga till hopptorn framöver.

Start av byggande av ny simhall bör ske 2016 – 17. För att klara detta är ambitionen att lägga anläggningen inom gällande detaljplaner. Centerpartiet avsätter 120 mnkr i investerings-kostnader över 2016, 2017 och 2018. Olika placeringar av simhallen ska prövas och resultatet av Liljewall Arkitekters utredning som kommer i slutet av dec. 2014 skall noga studeras.

Lidingövallen

Det finns stora utvecklingsmöjligheter att skapa en modern arena för olika idrotter på Lidingövallen. I moderniseringen ska enligt Centerpartiet etapp 1 innebära anläggning av 400-meters löparbanor samt i etapp 2 byggande av gemensamma kanslilokaler för bl.a Lidingöloppet och styrketräningslokaler för friidrotten samt planering för en multihall för friidrotten. Övriga önskemål i nuläget är en joggingslinga runt Vallen och en sandyta mellan Vallen och Norra Kungsvägen för basket, vollyboll, utegym, och minigolf. Centerpartiet vill anvisa 15 mnkr för investeringar av en ny 400 meters löparbana år 2015 – 2016.

Nolltaxa för föreningsidrotten

Nolltaxa införs för kommunala lokaler och planhyror för ungdomsföreningar (kostnad 2,7 mnkr). Vi menar att vi måste stödja det fantastiska arbetet alla ideella krafter gör för att ge möjlighet för våra barn och ungdomar att hålla på med kultur och idrott på sin fritid. Detta gör vi för att förbättra de ideella föreningarnas villkor och skapa möjligheter för dessa att utvecklas ytterligare. Dessutom vill vi minimera kostnaderna för att idrotta på Lidingö.

Motverka droganvändningen

Droger bland ungdomar på Lidingö ökar. Användningen av rökdroger bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet blir allt mer vanlig. Hela 96% av de som röker cannabis röker vanlig tobak, som i hög grad blir entrén till att använda rökdroger. Centerpartiet vill satsa 0,3 mkr dels på fältassistenter, som arbetar med uppsökande bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, på internet m.m., dels på en samverkan med "Non-smoking generation" för utbildning av elever, föräldrar och skolpersonal om rökningens konsekvenser.