Inget seniorboende Tor 2 med M och LP i styret

På sista fullmäktige innan sommaren väckte Centerpartiet frågan om Tor 2, ett till seniorboende i centrum, och det blev tydligt att styret inte planerar för fler seniorbostäder från stadens sida.

Tor 2 har varit en stor valfråga under lång tid - att bygga fler icke-biståndsbedömda seniorbostäder i centrum för att möta kön till seniorboenden. I november 2022 stod 1156 personer i stadens seniorboendekön. Kötiden till området Tor bedöms vara upp till 8 år. Cirka 20 procent i kön önskar flytta in omgående eller de närmaste två åren

Under förra mandatperioden lovade M och LP att Tor 2 skulle byggas men detta före bryts nu. Joakim Jarnryd, som väckte interpellationen säger:

”Att det finns tillräckligt med seniorbostäder är viktigt för att skapa flyttkedjor som tillgängliggör småhus för familjer, skapar tillgängligt boende för äldre och för att minska ofrivillig ensamhet för äldre. Att äldre får anpassade boenden gör också att flytt till vård- och omsorgsboende kan senareläggas. Att det saknas ambitioner och planer från styret är oroväckande.”

I svaret på interpellationen säger styret att man planerar för fler biståndsbedömda vård- och omsorgsboenden, detta välkomnar Centerpartiet. Det är nödvändigt, men räcker inte utan måste kompletteras med planer för seniorbostäder.

”Bygg Tor 2 för våra äldre på ön!”