Centern vill att småbarnföräldrar ska ha bättre villkor för att satsa på politiskt arbete

Centern anser att de villkor som Lidingö stad erbjuder småbarnsföräldrar för barntillsyn är orimligt låg.

Enligt det förslag som staden redovisats har förtroendevald med minderårigt barn rätt till ersättning för uppkommen kostnad vid behov av barntillsyn. Sådan kan dock högst uppgå till 7,5 x prisbeloppet/260 per dygn, när den förtroendevalde deltar i sammanträde eller annan sammankomst som har betydelse för staden.

Den nu angivna summan är mycket lågt satt och är knappast förknippad med den verkliga kostnaden för barntillsynen som den förtroendevalda måste betala. Man kan läsa http://www.nanny.nu/pris/ att ett engångsuppdrag/enstaka uppdrag debiteras mellan 400-418kr/tim. Nanny är en av branschens största företag!

Caroline Sandblom (C) ny ledamot i kommunfullmäktige är själv småbarnsmamma med tre barn tycker:

”Det är viktigt att partierna ges möjlighet att rekrytera förtroendevalda bland unga småbarnsföräldrar och att dessa ges rimliga förutsättningar att få medverka vid sammanträden i stadens beslutade församlingar. Tyvärr missar vi en viktig grupp idag med stor erfarenhet av förskola och skola. Därför anser vi att beloppet snarast bör ändrats så att de verkligen täcker de kostnader för barntillsyn som är förenat med förtroendeuppdraget!”