Idag har majoriteten på Lidingö fyra kommunalråd medan oppositionen delar på en halvtidstjänst. Detta menar Centerpartiet är för många i förhållande till kommunens folkmängd och de uppgifter som kommunalråden innehar. Vi vill därför att antalet kommunalråd för majoriteten begränsas till 1,75 heltidstjänster.

Centerpartiet har därför i sitt budgetförslag för 2015 begränsat antalet kommunalråd och det innebär en årlig besparing på 1,7 miljoner kronor. För oss är det betydligt viktigare att vi får rimliga ersättningsnivåer för fritidspolitiker än att ett fåtal får höga löner som heltidspolitiker.

Därför föreslog vi tidigare i veckan att ersättningarna för politiker med barn skulle öka för att täcka de verkliga kostnaderna för barnpassning. På det sättet kan vi få flera människor involverade i politiken vilket gynnar Lidingös utveckling och det politiska klimatet.

Vi välkomnar majoritetens beslut att sänka kommunalrådslönerna men vi önskar att de hade gått längre och gjort en verklig besparing genom att minska antalet kommunalråd. Dessa medel skulle kunna använts i stadens verksamhet inom skola och omsorg.

Centerpartiets förslag röstades ner vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.