Kent Ivarsson (C) lämnar kommunalpolitiken efter att ha lett Lidingöcentern till stora framgångar!

Kent Ivarsson som idag är gruppledare för Centerpartiet på Lidingö har valt att lämna sina politiska uppdrag på Lidingö den 30 augusti 2015. Ett långt och framgångsrikt ledarskap i Lidingöcentern avslutas därmed. Idag finns dock en stark medlemskår som med gemensamma krafter kommer att fortsätta att vara Lidingöbornas starka röst i den lokala politiken.

”Jag är oerhört glad och tacksam och känner stolthet för alla dessa år i Lidingöpolitiken! Vi har vunnit Lidingöbornas hjärtan!”

Tack vare allt arbete Kent Ivarsson lagt ner har Centerpartiet på Lidingö en solid plattform att bygga vidare för konkreta resultat i kommunpolitiken!

Kent Ivarsson säger själv i en kommentar:
”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag fått vara Centerledare på Lidingö sedan 1990! Det har varit en fantastisk tid där vi tillsammans med ett enormt engagemang och patos drivit våra lokala frågor här på ön! Vi har också vunnit ett mycket starkt förtroende bland Lidingöborna.

Våra framgångar i kommunalvalet har också varit helt unika och då särskilt de två senaste valen då vi nådde upp till 16 och 17 procent. Vi är idag Lidingös näst största parti vilket vi kan vara enormt stolta över! Vi har påverkat de politiska sakfrågorna på ett mycket framgångsrikt sätt. Det är genom vårt gemensamma arbete som vi alla bidragit till denna framgångssaga!

Själv har jag bidragit med att lämna mer än 200 motioner och interpellationer till Kommunfullmäktige under de gångna åren. Dessa initiativ har jag oftast fått genom kontakter och inspiration från Lidingöbor, föreningar och aktionsgrupper på ön. Det är igenom dessa möten med Lidingöborna som jag och andra inom Lidingöcentern fått näring och energi för att nå våra framgångar!

Det är i detta sammanhang jag ser mig själv och känner att jag efter 30 år i lidingöpolitiken vill lämna över ledarskapet inom Lidingöcentern! Jag kommer därför att lämna mina uppdrag inom kommunalpolitiken den 30 augusti 2015.

Jag vill på detta sätt ge partiet en möjlighet att i lugn och ro att noga förbereda och genomföra processen att utse ett nytt ledarskap! Det är nämligen viktigt att ge detta tid och hitta formerna för det nya ledarskapet! Själv kommer jag att fortsätta med mitt engagemang i sjukvårdsfrågor i Landstinget där jag sitter i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Jag är oerhört glad och tacksam och känner stolthet för alla dessa år i Lidingöpolitiken! Vi har vunnit Lidingöbornas hjärtan!”

Information lämnas av:
Kent Ivarsson Gruppledare mobil 0735447837
Patrik Buddgård Pressansvarig mobil 0702576036