• / Nyheter
  • / Ingen restaurering av Kottlasjön i sikte

Ingen restaurering av Kottlasjön i sikte

Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser att det är hög tid att tillsätta en utredning som kan ta fram den för Kottlasjön mest lämpade restaureringsmetoden för sjön och vill därför att Centerpartiets motion i frågan genomförs. Majoriteten väljer tyvärr att skjuta frågan på framtiden.

Mätningarna av kväve och fosfor som genomförts av Ramböll varierar kraftigt mellan de olika mättillfällena. De visar dock, att värdena är väldigt höga, och syrebristen på Kottlasjöns botten är i linje med vad som sker i en övergödd sjö, där syret för att bryta ner organiskt material inte räcker till. Därför säger Petter Hedberg (C), Göran Tegnér (FP), Helena Lundborg (MP) och Christian Bengtsson (S) i en kommentar:

”Det finns ingen anledning att avvakta med att sätta igång utredningen av Kottlasjön. Lidingöpartiet och Kristdemokraterna meddelade dessutom i Kottlasjöns vänners valguide inför valet att det var självklart att de skulle verka för att Kottlasjön restaureras. Vi ser därför inte varför de nu vill avvakta med det och föra in en utredning av Kottlasjön i blåplanen.”

Vi anser att utredningen av lämpligast restaureringsmetod för Kottlasjön kräver en jämförelse med restaureringsmetoder genomförda i likvärdiga sjöar, analyser av sedimentproppar från Kottlasjöns botten, samt en kostnadsberäkning för restaureringen. Blåplanen innefattar inte detta, och detta gör att vi ställer oss frågan hur Lidingöpartiet och Kristdemokraterna avser att leva upp till deras löfte inför valet.

För vidare information kontakta:
Petter Hedberg, Centerpartiet, 070-604 6118
Göran Tegnér, Folkpartiet, 0707-21 30 74 
Helena Lundberg, Miljöpartiet.
Christian Hansson Bergén, Socialdemokraterna