Unga ska kunna hitta sitt första boende på Lidingö

Den första september tillträder Patrik Buddgård som gruppledare för Centerpartiet Lidingö. I ett första utspel som gruppledare trycker Buddgård på behovet av bostäder för unga. Det har aldrig varit så många unga som stått utan egen bostad enligt Hyresrättsföreningens rapport

- Unga ska kunna hitta sitt första boende på Lidingö. Då måste det finnas en mångfald av boendeformer där ökad andel hyresrätter är centralt kombinerat med exempelvis student- eller Kombo-boenden. Just nu minskar hyresrätterna på ön och den minskningen anser vi att Lidingö måste möta med större andel hyresrätter. Inte minst för att skapa boende för våra unga, säger Patrik Buddgård, gruppledare Lidingöcentern.

Kommunens politiska majoritet visar sin bristande ambitionsnivå genom att föreslå en andel på enbart 15 procent hyresrätter inom Centrum/Torsvik. Lidingöcentern vill se en högre andel hyresrätter i nybyggnationen på hela Lidingö och bostäder som passar unga i utvecklingen av stadsdelarna. Exempelvis genom studentlägenheter eller så kallade KomBo-boende som är anpassade för att ungdomar som vill ska kunna dela boende med en kamrat.

Hyresrätter är en viktig del för en fungerande bostadsmarknad och har minskat kraftigt på Lidingö sedan 2005. Då var 43 procent av bostäderna på Lidingö hyresrätter medan det idag är nere på 26 procent. En sådan minskning måste kommunen möta i planeringen av nya bostäder.

Hyresrätterna fyller viktiga funktioner för en fungerande bostadsmarknad. Förutom att unga Lidingöbor ska kunna bo kvar på ön även utan en hög och fast inkomst handlar det om att minska segregationen i Stockholmsområdet samt att kommunen ska klara sina bostadssociala åtagande för exempelvis nyanlända och människor med sociala och medicinska behov.

För mer information kontakta gärna:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36