C vill ha en KultArena på Lidingö

Centerpartiet avsatte medel redan i vårt budgetförslag 2015 för att utreda möjligheterna för att skapa ett kultur- och aktivitetshus – en KultArena.

Vi ville låta våra unga och föreningslivet vara delaktiga i processen att forma en kreativ och innovativ plats. Vi föreslog även i samband med att Kommunstyrelsen gav medel för effektivisering av stadshuset att ett kultur- och medborgarhus i stadshuset skulle kunna göra det mer tillgängligt för medborgarna.

Därför välkomnar vi att Niclas Svensson (S) lyfter kulturen i sin motion som behandlas i Kommunstyrelsen under måndagskvällen. Centerpartiet ser hur kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden. En ordentlig mötesplats för kulturen skulle även medverka till en bättre integration mellan kön, ålder och etnicitet och i sin förlängning även motverka utanförskap, mobbing och droganvändning.

Vi välkomnar det positiva svar som Kultur- och fritidsnämnden ger som ligger i linjen med den Centerpartiets drivit. Att Kultur- och fritidsnämnden undersöker möjligheten för samlokalisering menar vi liksom nämnden ger möjligheter att förstärka och tillgängliggöra hållbar kulturutveckling inom staden. För Centerpartiet är det viktigt att en tydlig tidplan finns med där återkoppling i frågan ska göras under 2015.

Rolf Hattenbach, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, säger i en kommentar:
”Vi har arbetat för att stärka kulturens plats på ön genom att bland annat anslå medel för att utreda en kultur- och aktivitetshus i vårt budgetförslag för 2015. Därför är det välkomnande att nu både S och majoriteten lyfter kulturens roll. För oss har det varit viktigt att Lidingös föreningsliv involveras i processen, att samlokalisering utreds och att en tydlig tidplan för rapportering under 2015 återfinns. Nu ser vi fram emot resultatet av nämndens översyn och att vi kan komma ett steg närmare bättre lokallösningar för öns kulturverksamheter.”

För mer information kontakta:
Rolf Hattenbach, ledamot Kultur- och fritidsnämnden, 070-687 18 81
Patrik Buddgård, gruppledare, 070-257 60 36