Fakta före beslut om Lidingöhem

Lidingöborna har visat ett stort engagemang i frågan om Lidingöhem AB. Vi lyssnar på medborgarnas oro kring framtida bostadsförsörjning av hyresrätter och sätter stadens bostadssociala ansvar mycket högt.

Vi har som politiker ett stort ansvar för att säkerställa att viktiga beslut baseras på genomarbetade underlag och att såväl möjligheter, risker som konsekvenser är noga utredda. Framtiden för Lidingöhem AB ser olika ut i olika scenarier och kan enligt vår uppfattning i nuläget inte formuleras som ett förenklat ja/nej till försäljning.

Centerpartiet har därför drivit på för att den nu pågående utredningen skall kunna utgöra ett robust beslutsunderlag som tydligt anger olika handlingsalternativ och dess konsekvenser. Särskilt skall stadens framtida förmåga att lösa sitt bostadssociala ansvar belysas. Därför yrkade vi på återremiss i folkomröstningsfrågan under måndagens möte i Kommunstyrelsen så att frågan återkommer när vi har ett bättre beslutsunderlag.

Utredningen kommer även att ge en tydligare bild av Lidingöhem ABs nuläge och kring ekonomiska värden av såväl bestånd som från exploateringsmöjligheter. Genom att artikulera olika handlingsalternativ, där såväl hela som delar av bolaget beaktas, kommer konkreta ekonomiska effekter att kunna kombineras med möjliga samarbeten med andra fastighetsägare för att sedan ställas mot stadens bostadssociala ansvar.

Patrik Buddgård, gruppledare säger i en kommentar:
”Det finns för många obesvarade frågor i dagsläget. Vi vill ha fakta före beslut om folkomröstning och Lidingöhem. Först med fakta på bordet kan vi ta ett välgrundat beslut som på bästa sätt tillgodoser Lidingös ansvar i de bostadssociala frågorna.”