Majoritetens budget saknar effektivisering och pengar till mindre barngrupper i förskolan

Igår presenterades majoritetens budgetförslag. I Centerpartiets budgetförslag för 2015 fanns en effektivisering av stadens centrala administration där målet var att identifiera besparingar på 22 mnkr under år 2015 som skulle ge budgeteffekt år 2016. Trots att majoriteten talat om effektiviseringar mycket syns inte några stora resultat i deras budgetförslag.

Centerpartiet gick till val på mindre barngrupper i förskolan. På en fråga i Kommunfullmäktige den 28:e september svarade majoritet genom Hans Barje att de inte arbetar för att minska barngrupperna på Lidingö generellt. Det syns även tydligt i majoritetens budgetförslag.
 
Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård säger i en kommentar:
"Majoritetens budget saknar de effektiviseringar på 22 miljoner som vi såg som möjliga i vårt budgetförslag för 2015. Dessa pengar kunde frigjorts till årets budget och lagts på viktiga välfärdssatsningar. Vi saknar också satsningar på minskade barngrupper för att öka personaltätheten i förskolan som är för låg idag."
 
Centerpartiet kommer att lägga ett eget budgetförslag för 2016 vilket vi återkommer med.