C satsar på ny simhall i budget

Centerpartiet satsar i sitt budgetförslag på en ny simhall i anslutning till Gångsätrabadet.

Den ska ha en 25m-bassäng med 8 banor och en rehabiliterings- och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten på 10x16 meter. Centerpartiet vill att det snarast genomförs en fördjupad utredning av Badhusutredningens alternativ 4. Vi anser dock att föreslagen familjebassäng kan ersättas av Gångsätrabadets befintliga bassäng. Detta eftersom den renoverades under en period på cirka 10 år med nytt ytskikt och ny reningsanläggning för cirka 45 mnkr. Centern vill med detta förslag leverera en funktionell och kostnadseffektiv simhall till Lidingöborna inom mandatperioden.

Eftersom renoveringarna i befintligt bad tas till vara kan investeringskostnaden sänkas från badhusutredningens förslag och ett investeringstak på 150 mnkr sättas. Nytt badhus står högst upp på Lidingöbornas önskelista över aktiviteter. Centern vill därför lösa detta behov i nutid med ett förslag som kan konkurrera med andra angelägna investeringsbehov under kommande år. Denna lösning passar till såväl träning och tävling som rehabilitering, undervisning och lek.

Centerpartiet och Lidingö Simklubb lyfte frågan om ny simhall före valet med ett välbesökt simhallsseminarium och fick i princip alla partier att prata simhall. Efter valet har majoritetspartierna dock valt att sänka frågan till djupaste botten. Centerpartiet frågar sig om badhusutredning som tillsattes strax innan valet av Moderaterna samt Lidingöpartiets och Kristdemokraternas valbudskap om ny simhall bara var valfläsk eftersom majoriteten inte alls agerat i frågan sedan utredningen presenterade sitt resultat i början av februari.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård säger i en kommentar:
”Majoriteten är ute på djupt vatten när de inte gör som de sagt innan valet. Ny simhall nämns inte ens i deras budgetförslag. Vi kommer inte vara nöjda förrän vi har en ny simhall på Lidingö. Att inte ha en ordentlig simhall på 45 000 invånare är oacceptabelt. I en kommun som kallar sig hälsans ö måste man ha anläggningar som möjliggör skonsam träning för äldre, rehabträning, möjlighet för barn att lära sig simma och simklubbsverksamhet.”

Lidingö Simklubb välkomnar Centerns engagemang i frågan, ordförande Mark Shay säger:
”Det är bra att Centerpartiet fortsätter driva simhallsfrågan. En modern och ändamålsenlig simhall skulle bidra till folkhälsan och simkunnigheten i alla åldrar. Simhall är därmed viktig för kommunens båda kärnområden: omsorg och utbildning. Simklubben har idag 250+ barn i kö, som med ökad kapacitet skulle kunna aktiveras inom simidrotten. Även grundskolor, vuxna motionärer, triathleter, pensionärer, funktionsnedsatta och nyanlända skulle gynnas av en ny simhall, en självklar tillgång i andra svenska kommuner. ”