Mindre barngrupper med Centerns budget

Centerpartiet vill minska gruppstorleken i förskolan och vill komplettera det statsbidrag på 0,2 mnkr som staden erhåller för att minska barngrupperna i förskolan. Vi lägger 6 mnkr i vårt budgetförslag för 2016.

De senaste åren har barngruppernas storlek ökat i snabb takt. Den nya skollagen kräver att förskolan stärker det pedagogiska uppdraget. Förskolans personal tänjer sig för att räcka till med de resurser som finns idag. Konsekvensen blir påfrestning och stress i organisationen som drabbar såväl barn som pedagoger. Hans Barje (M) svarade i Kommunfullmäktige på fråga om majoriteten arbetar för att minska storleken på barngrupperna och hans enkla svar blev nej.

Centerpartiet vill minska gruppstorleken i förskolan och vill komplettera det statsbidrag på 0,2 mnkr som staden erhåller för att minska barngrupperna i förskolan. Vi lägger 6 mnkr i vårt budgetförslag för 2016 och genom ytterligare effektiviseringar som vi bedömer vara möjliga i stadens centrala administration vill vi 2017-2018 ytterligare stärka denna satsning och satsningen på minskad klasstorlek i lågstadiet.

Vi vill öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i Lidingös förskolor, som enligt Skolverket ligger på endast 30 procent, och höja personaltätheten i Lidingös förskolor genom att för småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år införa ett maxtak för 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn.


En målsättning för 2017 – 2018 är att fokusera på storbarnsgrupperna med barn i åldrarna 3-5 år, för vilka ett maxtak på 18 barn per grupp bör införas med personal motsvarande 3 vuxna varav 2 med pedagogisk högskoleutbildning.  

Förutom vår riktade satsning på 6 mnkr lägger vi precis som majoriteten en penguppräkning på 3,25 procent till förskolan.

Christer Mohlin, ordförande för Centerpartiet Lidingö och ledamot i utbildningsnämnden: ”Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att grupperna inte är för stora. Vill man ha mindre grupper måste förskolan få mer resurser än majoriteten ger.”