Lidingöpartiet stoppar inte Norra vägalternativet

Centerpartiets motion om en utökning av naturreservaten runt Kottlasjön behandlas i Kommunfullmäktige den 23-24 november. Lidingöpartiet som nu sitter i majoritet får därmed en chans att stoppa det Norra vägalternativet genom att skydda naturområdet med höga naturvärden mellan Kottlasjön och Lidingöbanan. Under behandlingen i Kommunstyrelsen blev resultatet avslag med reservationer från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ville bifalla motionen. Lidingöpartiet lovade i Kottlasjöns Vänners valguide att de i vägfrågan skulle arbeta mot det Norra alternativet, samma sak gäller Kristdemokraterna. Nu väljer de ändå att avslå vår motion.

I skrivelsen från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden konstateras att med Centerpartiets förslag ”skulle ekoområden med höga och högsta naturvärden införlivas i naturreservatet.”

Patrik Buddgård, gruppledare (C) och Lilian Becker, ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (C) säger i en kommentar:

”Lidingöpartiet gick till val på att stoppa Norra alternativet i vägfrågan, att man nu avslår vår motion om ett utökat naturreservat vid Kottlasjöns södra strand innebär att de håller öppet för det Norra alternativet i vägfrågan där höga naturvärden kan gå förlorade.

Vi har tagit ett helhetsgrepp om Kottlasjön och dess vattensystem med motioner om både förbättrad vattenkvalitet och utökade naturreservat. Majoriteten med Lidingöpartiet har valt att inte bifalla någon av dem. Det får oss att undra vad de vill med Kottlasjön.”