Rapport från budgetdebatten

Under Kommunfullmäktiges budgetdebatt argumenterade Centerpartiet för en budget som skulle ta steg mot vår vision om ett grönt Lidingö. Ett Lidingö som utvecklas varsamt i samklang med sin småstadskaraktär. Vi ville se en närodlad politik för Lidingö där alla lidingöbor, från barn till vuxna, nyanlända eller gamla, får makt och möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor.

Vi ville också utveckla Lidingö som hälsans ö - och vill man vara hälsans ö måste man också vara idrottens ö. Det budgetförslag vi la fram och argumenterade för är därför grönt, med satsningar på mindre barngrupper i förskolan, en ny simhall inom mandatperioden och med förslag för en närodlad integration. 

Centerpartiet är ett borgerligt parti och vi påvisade också vissa likheter med majoritetspartierna. Vi tror på människans frihet och valfrihet, ekonomiskt ansvarstagande och att kommunen inte ska ta ut mer i skatt än vad som behövs. Vi är eniga med majoriteten om många satsningar på välfärdens kärna med penghöjningar på serviceboenden och LSS för att nämna två. Vi är också eniga med majoriteten om en oförändrad skattenivå.
 
Vi belyste hur vi i vårt budgetförslag för 2015 pekade vi ut 22 miljoner kronor i möjliga effektiviseringar som skulle kunnat ge effekt till den budget vi beslutade under mötet. I majoritetens budgetförslag finns en liten del av dessa effektiviseringar. Det är välkommet. Men med en större framförhållning hade större effektiviseringar varit möjliga. Om en effektiviseringsutredning hade tillsattes direkt efter förra årets budgetdebatt hade vi idag haft ett betydligt större utrymme att röra oss med.
 
Centerpartiet gick till val på mindre barngrupper i förskolan och det argumenterade vi för - vi avsatte 6 miljoner kronor för att minska grupperna och öka personaltätheten i förskolan i vårt budgetförslag. Med mer tid för varje barn blir de tryggare och vi får mindre stressade pedagoger. På så sätt ger vi varje barn möjlighet att utveckla sig och sina styrkor och förmågor på bästa sätt.
 
Vi belyste också omvärldssituationen där vi i Sverige lever i en trygg del av en orolig omvärld. Många flyktingar söker sig idag till Europa och Sverige för att skapa sig ett nytt liv och en framtid igen. På nationell nivå finns det mycket att göra för att förbättra och förenkla mottagandet. Men i väntan på dessa förbättringar måste Lidingö förbereda sig så att vi på bästa sätt kan möta dessa människor och kunna ta tillvara på deras kraft så snabbt som möjligt. Vi efterfrågade samarbete med majoriteten i frågan och fick positiv respons.
 
Vi vill öka trovärdigheten i begreppet hälsans ö och belyste hur det idag är Lidingöloppet som ger oss trovärdighet i begreppet. Vi argumenterade för att hälsans ö ska vara så mycket mer än en helg per år och vi ville därför utveckla Lidingövallen och att en ny simhall skulle byggas inom mandatperioden. Vi ville att Lidingö blir idrottens ö.
 
Genom en närodlad integration och mindre barngrupper ville vi ta steg mot vår vision om ett Lidingö som ger alla individer möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och förmågor. Genom en ny simhall kunde vi tagit steg mot ett Lidingö som verkligen är hälsans ö genom att också vara idrottens ö. Vårt gröna budgetförslag hade tagit många steg i rätt riktning men det var majoritetens regering som gick igenom.

Här kan du se budgetdebatten.